Αντιπρόσωποι

EANS

National Delegates:

Fountas K.

Fratzoglou M.

Training Committe:

Foroglou N.

Research Commitee:

Chatzisotiriou A.

Vascular Commitee:

Andreou A.

SeENS :

Foroglou N.

Paleologos T.

UEMS :

Prassas A.

Paleologos T.

WFNS :

Senior Delegate :

Fountas K.

Second Delegate:

Voulgaris S.

Alternate Delegate:

Alexiou G.