Αντιπρόσωποι

EANS

National Delegates:

Φουντάς Κ.

Φρατζόγλου Μ.

Training Committe:

Φόρογλου Ν.

Research Commitee:

Χατζησωτηρίου Α.

Vascular Commitee:

Ανδρέου Α.

SeENS :

Φόρογλου Ν.

Παλαιολόγος Θ.

UEMS :

Βλάχος Κ.

Πρασσάς Α.

WFNS :

Senior Delegate :

Φουντάς Κ.

Second Delegate:

Βούλγαρης Σπ.

Alternate Delegate:

Σακάς Δ.