Αντιπρόσωποι

EANS:
Φόρογλου Ν.
Φουντάς Κ.

Individual Member:
Φόρογλου Ν.

Research committee:
Α. Χατζησωτηρίου

Vascular committee:
Ανδρέου Α.

SeENS:
Ανδρέου Α.
Φόρογλου Ν.

UEMS:
Φρατζόγλου Μ
Βλάχος Κ.

WFNS:

Senior Delegate:
Φουντάς Κ.

Second Delegate:
Α. Πρασσάς

Alternate Delegate:
Δ. Σακάς