Βιογραφικό Στράντζαλη Γ.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Νευροχειρουργική Κλινική, Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός

Υπεύθυνος “Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας”

Υπεύθυνος “Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας, Καθηγητής Π. Κόκκαλης, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός”

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

The Royal College of Surgeons of Edinburgh

 ΤΑΜΙΑΣ

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, 2013-2019

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Νευροχειρουργική Κλινική, Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, 2011 – 2017

Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Νευροχειρουργική Κλινική, Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, 2004 – 2011

Επιμελητής Νευροχειρουργός, Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, Αθήνα,  1996 – 2004

Επιμελητής Νευροχειρουργός, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα 1992 – 1995

 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδικός Ερευνητής, MGH, Harvard Medical School, Boston, USA, 1991 – 1992

Επιμελητής, Frenchay Hospital, Bristol, UK, 1989-1991

Επιμελητής, Atkinson Morley΄s Hospital, Saint George΄s Medical School,  London, UK, 1988

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδικευόμενος, Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα, 1984 – 1988

Ειδικευόμενος, Νευρολογική και Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων, Αθήνα, 1983 – 1984

Ειδικευόμενος, Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων, Αθήνα, 1983

Ειδικευόμενος, Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Κέρκυρας και Φλώρινας, 1981 – 1982

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτορική Διατριβή Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994

Πτυχίο Ψυχολογίας, Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών, 1988

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1981

Απολυτήριο Λυκείου, Σχολή Μωραΐτη, 1975

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

European Association of Neurosurgical Societies (EANS), 1993

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, 1993

American Association of Neurological Surgeons (AANS), 1993

Society of British Neurological Surgeons (SBNS), 1993

 ΤΟΜΕΙΣ

Νευροχειρουργική Ογκολογία, Νευροχειρουργική Ανατομία, Υδροκέφαλος, Νευρο-εντατικολογία, Νευρο-τραυματιολογία,  Αιμορραγικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Νερο-επιδημιολογία, Ιστορία Νευροχειρουργικής, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 1. Liouta E, Katsaros VK, Stranjalis G, Leks E, Klose U, Bisdas S. Motor and language deficits correlate with resting state functional magnetic resonance imaging networks in patients with brain tumors. J Neuroradiol, 2018
 2. Skandalakis GP, Koutsarnakis C, Kalyvas AV, Skandalakis P, Johnson EO, Stranjalis G. The habenula in neurosurgery for depression: A convergence of functional neuroanatomy, psychiatry and imaging. Brain Res, 2018
 3. Liouta E, Stranjalis G, Kalyvas AV, Koutsarnakis C, Pantinaki S, Liakos F, Komaitis S, Stavrinou LC. Parietal association deficits in patients harboring parietal lobe gliomas: a prospective study. J Neurosurg 4:1-7, 2018
 4. Koutsarnakis C, Kalyvas AV, Komaitis S, Liakos F, Skandalakis GP, Anagnostopoulos C, Stranjalis G. Defining the relationship of the optic
  radiation to the roof and floor of the ventricular atrium: a focused microanatomical study. J Neurosurg 4:1-12, 2018
 5. Bisdas S, Shen H, Thust S, Katsaros V, Stranjalis G, Boskos C, Brandner S, Zhang J. Texture analysis- and support vector machine-assisted
  diffusional kurtosis imaging may allow in vivo gliomas grading and IDH-mutation status prediction: a preliminary study. Sci Rep. 8:6108, 2018
 6. Kalamatianos T, Denekou D, Stranjalis G, Papadimitriou E. Αnaplastic Lymphoma Kinase in Glioblastoma: Detection/Diagnostic Methods and Therapeutic Options. Recent Pat Anticancer Drug Discov, 2018
 7. Themistocleous MS, Giakoumettis D, Margetis K, Alexiou GA, Stranjalis G. The Use of Antiepileptic Drugs in Paediatric Neurosurgical Conditions. Curr Pharm Des 23:6488-6504, 2017
 8. Giakoumettis D, Margetis K, Stranjalis G, Haliasos N, Papaioannou TG, Themistocleous MS. Antiepileptic Treatment Strategy in Vascular Malformations. Curr Pharm Des 23:6454-6463, 2017
 9. Karamanou M, Tsoucalas G, Themistocleous M, Giakoumettis D, Stranjalis G, Androutsos G. Epilepsy and Neurosurgery: Historical Highlights. Curr Pharm Des 23:6373-6375, 2017
 10. Liouta E, Gatzonis S, Kalamatianos T, Kalyvas A, Koutsarnakis C, Liakos F, Anagnostopoulos C, Komaitis S, Giakoumettis D, Stranjalis G. Finger tapping and verbal fluency post-tap test improvement in INPH: its value in differential diagnosis and shunt-treatment outcomes prognosis. Acta Neurochir 159:2301-2307, 2017
 11. Verentzioti A, Stranjalis G, Kalamatianos T, Siatouni A, Sakas DE, Gatzonis S. Epidemiology of First Epileptic Seizures in the Northern Aegean Island of Lesvos, Greece. Clin Pract 7:942, 2017
 12. Bouras T, Zairi F, Loufardaki M, Triffaux M, Stranjalis G. Which functional outcome parameters correlate better with elderly patients’ satisfaction after non-fusion lumbar spine surgery? J Neurosurg Sci. 2017
 13. Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Skandalakis GP, Komaitis S, Christidi F, Karavasilis E, Liouta E, Stranjalis G. The Superior Frontal Transsulcal Approach to the anterior ventricular system: Exploring the sulcal and subcortical anatomy using anatomic dissections and DTI tractography. World Neurosurg 106:339-354,  2017
 14. C. Koutsarnakis, MD F. Liakos, MD A. Kalyvas, MD, MSc E. Liouta, MSc J. Emelifeonwu, MD T. Kalamatianos, PhD D.E. Sakas, MD, PhD E. Johnson, PhD G. Stranjalis, MD, PhD. Approaching the Atrium Through the Intraparietal Sulcus: Mapping the Sulcal Morphology and Correlating the Surgical Corridor to Underlying Fiber Tracts Oper Neurosurg 13:503-516, 2017
 15. Kalyvas AV, Hughes M, Koutsarnakis C, Moris D, Liakos F, Sakas DE, Stranjalis G, Fouyas I. Efficacy, complications and cost of surgical interventions for idiopathic intracranial hypertension: a systematic review of the literature. Acta Neurochir 159:33-49, 2017
 16. Koutsarnakis C, Kalyvas AV, Stranjalis G. Letter to the Editor: Approaches to the ventricular atrium. J Neurosurg. 126:1373-1374, 2017
 17. Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Komaitis S, Stranjalis G. Letter to the Editor: White matter fiber tract architecture and ventricular surgery. J Neurosurg. 126:1368-1371, 2017
 18. Kalyvas AV, Kalamatianos T, Stranjalis G. Letter: Neurosurgical Publication Output in Greece: Time Trends and the Impact of Economic Crisis. Neurosurgery 80:245-246, 2017
 19. Karagkounis G, Stranjalis G, Argyrakos T, Pantelaion V, Mastoris K, Rontogianni D, Komaitis S, Kalamatianos T, Sakas D, Tiniakos D. Anaplastic lymphoma kinase expression and gene alterations in glioblastoma: correlations with clinical outcome. J Clin Pathol Dec 70:593-599, 2016
 20. Patrikelis P, Konstantakopoulos G, Lucci G, Katsaros VK, Sakas DE, Gatzonis S, Stranjalis G. Possible common neurological breakdowns for alexithymia and humour appreciation deficit: A case study. Clin Neurol Neurosurg 153:1-4, 2016
 21. Kalyvas AV, Kalamatianos T, Pantazi M, Lianos GD, Stranjalis G, Alexiou GA. Maternal environmental risk factors for congenital hydrocephalus: a systematic review. Neurosurg Focus 41:E3, 2016
 22. Katsaros V, Nikoforaki K, Manikis G, Marias K, Liouta E, Boskos Ch, Kyriakopoulos G, Stranjalis G, Papanikolaou N. Whole tumor MR Perfusion Histogram Analysis in the preoperative assessment of patients with gliomas: Differentiation between high –and low – grade tumors. Hell J Radiol 1:11-26, 2016
 23. Ulyte A, Katsaros VK, Liouta E, Stranjalis G, Boskos C, Papanikolaou N, Usinskiene J, Bisdas S. Prognostic value of preoperative dynamic contrast-enhanced MRI perfusion parameters for high-grade glioma patients. Neuroradiology 58:1197-1208, 2016
 24. Yapijakis C, Adamopoulou M, Tasiouka K, Voumvourakis C, Stranjalis G. Mutation Screening of Her-2, N-ras and Nf1 Genes in Brain Tumor Biopsies. Anticancer Res 36:4607-11, 2016
 25. Liakos F, Stranjalis G, Koutsarnakis. Towards a revised Spetzler-Martin arteriovenous malformations grading scale. Redefining the “eloquent brain areas”. J Neurosurg Sci 62:105-106, 2016
 26. Mavridis IN, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Stranjalis G. The Microsurgical Anatomy of the Orbitofrontal Arteries. World Neurosurg 89:309-19, 2016
 27. Stranjalis G, Loufardaki M, Koutsarnakis C, Kalamatianos T. Trends in the Management and Hospital Outcome of Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage in the Post-International Subarachnoid Aneurysm Trial Era in Greece: Analysis of 719 Patients During a 13-Year Period. World Neurosurg 88:327-32, 2016
 28. Liouta E, Koutsarnakis C, Liakos F, Stranjalis G. Effects of intracranial meningioma location, size and surgery on neurocognitive functions: a 3-year prospective study. J Neurosurg 124:1578-84, 2016
 29. Koutsarnakis C, Liakos F, Liouta E, Themistoklis K, Sakas D, Stranjalis G. The cerebral isthmus: fiber tract anatomy, functional significance, and surgical considerations. J Neurosurg 124:450-62, 2016
 30. Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Sakas DE, Stranjalis G. A Laboratory Manual for Stepwise Cerebral White Matter Fiber Dissection. World Neurosurg 84:483-93, 2015
 31. Kontogeorgi E, Papadopoulos D, Zafeiropoulou E, Karagkounis G, Argyrakos T, Stranjalis G, Rontogianni D, Karakalos D. A 24 year-old woman with relapsing brainstem manifestations and multiple focal brain lesions. Natural killer cell lymphoblastic lymphoma/leukemia. Brain Pathol 25:115-6, 2015
 32. Mavridis, I.N., Kalamatianos, T., Koutsarnakis, C., Stranjalis, G. Microsurgical Anatomy of the Precuneal Artery: Does It Really Exist? Clarifying an Ambiguous Vessel Under the Microscope. Neurosurgery, 12:1, 2015
 33. Liouta E, Kalamatianos T, Liakos F, Stranjalis G. Neuropsychological examination detects post-operative complications in idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH): report of two cases. Neurocase 21:211-5, 2015
 34. Stranjalis G, Kalamatianos T, Gatzonis S, Loufardaki M, Tzavara C, Sakas DE. The incidence of the first-ever stroke in a mediterranean island population: the isle of Lesvos stroke study. Neuroepidemiology 43:206-12, 2014
 35. Balaka C, Stranjalis G, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Bouras T, Boviatsis E, Sakas DE. Perioperative microdialysis in meningioma surgery: correlation of cerebral metabolites with clinical outcome. Acta Neurochir 156:2275-82, 2014
 36. Koutsarnakis C, Liakos F, Stranjalis G. Letter: the “over the wire” technique for ventricular catheter revision and a proposed access kit for this purpose. Neurosurgery 75:E605-6, 2014
 37. Margetis K, Korfias S, Boutos N, Gatzonis S, Themistocleous M, Siatouni A, Dalivigka Z, Flaskas T, Stranjalis G, Boviatsis E, Sakas D. Intrathecal baclofen therapy for the symptomatic treatment of hereditary spastic paraplegia. Clin Neurol Neurosurg 123:142-5, 2014
 38. Liouta E, Liakos F, Koutsarnakis C, Katsaros V, Stranjalis G. Novel case of familial normal pressure hydrocephalus. Psychiatry Clin Neurosci 68:583-4, 2014
 39. Sidiras G, Gerovasili V, Patsaki I, Karatzanos E, Papadopoulos E, Markaki V, Stranjalis G, Nanas S. Short and Long term outcomes of ICU acquired weakness. Health Sci J 7:188-200, 2014
 40. Margetis K, Korfias SI, Gatzonis S, Boutos N, Stranjalis G, Boviatsis E, Sakas DE. Intrathecal Baclofen Associated With Improvement of Consciousness Disorders in Spasticity Patients. Neuromodulation 17:699-704, 2014
 41. Kalamatianos T, Markianos M, Margetis K, Bourlogiannis F, Stranjalis G. Higher Orexin A levels in lumbar compares to ventricular CSF: a study in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Peptides 51:1-3, 2014
 42. Dimitrouli A, Stavrinou LC, Loufardaki M, Galanis P, Kalamatianos T, Sakas DE, Stranjalis G. Severe Traumatic Brain Injury outcome assessed by a novel scale: a pilot study. Health Sci J 8:137-151, 2014
 43. Angelakis E, Liouta E, Andreadis N, Korfias S, Ktonas P, Stranjalis G, Sakas DE. Transcranial direct current stimulation (tDCS) effects in disorders of consciousness. Arch Phys Med Rehabil 95:283-9, 2013
 44. Stranjalis G, Kalamatianos T, Stavrinou LC, Mathios D, Koutsarnakis C, Tzavara C, Loufardaki M, Protopappa D, Argyrakos T, Rontogianni DP, Sakas DE. The Evangelismos hospital central nervous system tumor registry: Analysis of 1414 cases (1998-2009). Surg Neurol Int 4:23, 2013
 45. Kalamatianos T, Stavrinou LC, Koutsarnakis C, Psachoulia C, Sakas DE, Stranjalis G. PIGF and sVEGFR-1 in chronic subdural hematoma: implications for hematoma development. J Neurosurg 118:353-7, 2012
 46. Panourias IG, Stranjalis G, Stavrinou L, Sakas DE. The ancient Hellenic and Hippocratic origins of head and brain terminology. Clin Anat 25:548-58, 2012
 47. Stranjalis G, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Loufardaki M, Stavrinou L, Sakas DE. Twelve-year hospital outcomes in patients with idioppathic hydrocephalus. Acta Neurochir (Suppl) 113:115-7,2012
 48. Bouras TI, Gatzonis SS, Georgakoulias N, Karatza M, Siatouni A, Stranjalis G, Boviatsis E, Vasileiou S, Sakas DE. Neuro-inflammatory sequelae of minimal trauma in the non-traumatized human brain. A microdialysis study. J Neurotrauma, 2011
 49. Stavrinou LC, Kalamatianos T, Stavrinou P, Papasilekas T, Psachoulia C, Tzavara C, Stranjalis G. Serum levels of S-100B after recreational scuba diving. Int J Sports Med 32:912-5, 2011
 50. Emmanouilidou E, Elenis D, Papasilekas T, Stranjalis G, Gerozissis K, Ioannou PC, Vekrellis K. Assessment of a-synuclein secration in mouse and human brain parenchyma. PLoS one 6:1-9, 2011
 51. Panourias IG, Stranjalis G, Stavrinou LC, Sakas DE. The Hellenic and Hippocratic origins of the spinal terminology. J Hist Neurosci 20:177-87, 2011
 52. Ntaios G, Spengos K, Vemmou AM, Savvari P, Koroboki E, Stranjalis G, Vemmos K. Long-term outcome in posterior cerebral artery stroke. Eur J Neurol 18:1074-80, 2011
 53. Stranjalis G, Kalamatianos T, Stavrinou LC, Tsamandouraki K, Alamanos Y. Neck Pain in a sample of Greek urban population (15-65 years): Analysis according to personal and socioeconomic characteristics. Spine 36:1098-104, 2011
 54. Margetis K, Koutsarnakis C, Stranjalis G. Primary cerebellar myxopapillary epemdymoma. J Neurooncol 104:839-40, 2011
 55. Bouras T, Stranjalis G, Loufardaki M, Sourtzis I, Stavrinou I, Stavrinou LC, Sakas DE. Predictors of long-term outcome in an elderly group after laminectomy for lumbar stenosis. J Neurosurg Spine 13:329-34, 2010
 56. Gatzonis S, Stranjalis G, Siatouni A, Boviatsis E, Sakas DE. Neurological picture. Multiple spinal intramedullary cavernomas with vascular skin nevus or “Cobb syndrome”: a case report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 81:500-1, 2010
 57. Stavrinou LC, Stranjalis G, Stavrinou PC, Bontozoglou N, Sakas DE. Extracranial vertebral aneurysm presenting as a chronic mass lesion. Case Report Med 1-3, 2010
 58. Stranjalis G, Stavrinou LC, Kouyialis AT, Sakas DE. A modified speculum for transsphenoidal surgery: technical note. Neurosurg Rev 32:491-4, 2009
 59. Vrettou CS, Stavrinou LC, Halikias S, Kyriakopoulou M, Kollias S, Stranjalis G, Koutsoukou A. Factor XIII deficiency as a potential cause of supratentorial haemorrhage after posterior fossa surgery. Acta Neurochir 152:529-32, 2010
 60. Stavrinou LC, Stranjalis G, Flaskas T, Sakas DE. Trigonal cavernous angioma: a short illustrated review. Acta Neurochir 151:1517-20, 2009
 61. Korfias S, Papadimitriou A, Stranjalis G, Bakoula C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE. Serum Biochemical Markers of Brain Injury. Mini Rev Med Chem 9:227-34, 2009
 62. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Gazonis S, Martzoukos A, Mavroforou E, Metallinos A, Ovales C, Papoulias E, Spigos C, Voulgaris A, Sakas D, Alamanos Y. Low occurrence of epileptic seizures and epilepsy in a defined area of Northwest Greece. Seizure 18:206-10, 2009
 63. Stavrinou LC, Stranjalis G, Maratheftis N, Bouras T, Sakas DE. Cervical disc, mimicking nerve sheath tumor, with rapid spontaneous recovery: a case report. Eur Spine J 2:176-8 (suppl), 2008
 64. Katsaros VK, Flaskas T, Stavrinou LC, Stranjalis G, Chrysikopoulos C, Sakas DE: Intracranial Hemorrhagic Arachnoid Cyst: the Role of Diffusion-Weighted Imaging. J Neuroradiology 21:543-546, 2008
 65. Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Ziaka DS, Bouras T, Sakas DE: Recurrence of trigeminal neuralgia due to an acquired arachnoid cyst. J Clin Neurosci 15:1409-11, 2008
 66. Stranjalis G, Bouras T, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Tsamandouraki K, Alamanos Y, Sakas DE, Marmarou A. Outcome in 1,000 head injury hospital admissions: the Athens head trauma registry. J Trauma 65:789- 93, 2008
 67. Stavrinou LC, Stranjalis G, Bouras T, Sakas DE: Transverse Sinus Thrombosis presenting with acute Hydrocephalus: A case report. Headache 48:290-2, 2008
 68. Sakas DE, Panourias IG, Stranjalis G, Stefanatou MP, Maratheftis N, Bontozoglou N: Paroxysmal otalgia due to compression of the intermediate nerve: a distinct syndrome of neurovascular conflict confirmed by neuroimaging. Case report. J Neurosurg 107:1228-30, 2007
 69. Bouras T, Stranjalis G, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Sakas DE: Head injury mortality in a geriatric population: differentiating an “edge” age group with better potential for benefit than older poor-prognosis patients. J Neurotrauma 24:1355-61, 2007
 70. Papavlasopoulos F, Stranjalis G, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE: Arachnoiditis ossificans with progressive syringomyelia and spinal arachnoid cyst. J Clin Neurosci 14:572-576, 2007
 71. Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Kouyialis AT, Sakas DE, Mendelow AD: The prognostic value of serum S-100B protein in spontaneous subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir 149:231-238, 2007
 72. Bouras T, Stranjalis G, Sakas DE: Traumatic midbrain hematoma in a patient presenting with an isolated palsy of voluntary facial movements. J Neurosurg 107:158-60, 2007
 73. Kouyialis AT, Stranjalis G, Papadogiorgakis N, Papavlassopoulos F, Ziaka DS, Petsinis V, Sakas DE: Giant dumbbell-shaped middle cranial fossa trigeminal schwannoma with extensions to the infratemporal and posterior fossae. Acta Neurochir 149:959-64, 2007
 74. Hatzis A, Stranjalis G, Megapanos C, Sdrolias PG, Panourias IG, Sakas DE: The current range of neuromodulatory devices and related technologies. Acta Neurochir (Suppl) 97:21-9, 2007
 75. Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: Long-term air-exposed functioning hydrocephalus valve with no infection. South Med J 99:1127-9, 2006
 76. Korfias S, Stranjalis G, Boviatsis E, Psachoulia C, Jullien G, Gregson B, Mendelow AD, Sakas DE: Serum S-100B protein monitoring in patients with severe traumatic brain injury. Intensive Care Med 33:255-60, 2006
 77. Korfias S, Stranjalis G, Papadimitriou A, Psachoulia C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE: Serum S-100B Protein as a biochemical marker of Brain Injury: A review of current concepts. Current Medicinal Chemistry 13:3719-31, 2006
 78. Korfias S, Stranjalis G, Psachoulia C, Vasiliadis C, Pitaridis M, Boviatsis E, Sakas DE: Slight and short-lasting increase of serum S-100B protein in extra-cranial trauma. Brain Injury 20:867-72, 2006
 79. Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE:select ion of cranial site for shunting debilitated patients. Acta Neurochir 147:763-5, 2005
 80. Sakas DE, Korfias SI, Wayte SC, Beale DJ, Papapetrou KP, Stranjalis G, Whittaker KW, Whitewell HL: Chiari malformation: CSF flow dynamics in the craniocervical junction and syrinx. Acta Neurochir 147:1223-33, 2005
 81. Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Protopappa D, Sakas DE: Serum S-100B as an indicator of early postoperative deterioration after meningioma surgery. Clinical Chemistry 51:202-7, 2005
 82. Stranjalis G, Korfias S, Vemmos KN, Sakas DE: Spontaneous subarachnoid haemorrhage in the era of transition from surgery to embolization. A study of the overall outcome. Br J Neurosurg 19: 389-94, 2005
 83. Kouyialis AT, Stranjalis G, Analyti R, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE: Peritumoural haematoma and meningioma: a common tumour with an uncommon presentation. J Clin Neuroscience 11:906-9, 2004
 84. Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Kouyialis A, Boviatsis E, Psachoulia C, Sakas DE: Elevated Serum S-100B Protein as a Predictor of Failure to Short-Term Return to Work or Activities after Mild Head Injury. J Neurotrauma 21:1070-5, 2004
 85. Stranjalis G, Papavlassopoulos F, Kouyialis AT, Korfias S, Bontozoglou N, Sakas DE: Occult traumatic dissection of vertebral artery with an excellent outcome. Br J Neurosurg 18:389-391, 2004
 86. Stranjalis G, Sakas DE. Thecaloscopy/Thecoscopy (letter): Minimally Invasive Neurosurgery 47:258, 2004
 87. Stranjalis G, Sakas DE: A history of the department of neurosurgery at the Evangelismos Hospital, Athens. Acta Neurochir 146:1165-9, 2004
 88. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Damianos DS, Alamanos Y: Low Back Pain in a Representative Sample of Greek Population. Spine 29:1355-1361, 2004
 89. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: CT-guided stereotactic aspiration of brain abscesses. Neurosurgical Review 26:206-209, 2003
 90. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: CT-guided stereotactic biopsies of brain stem lesions: personal experience and literature review. Neurological Sci 24:97-102, 2003
 91. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Stranjalis G, Korfias S, Peppas C, Chondros D, Sakas DE: Middle cranial fossa defect in a patient with scaphocephaly. International J Oral Maxillofacial Surg (suppl) 32:S81-S124, 2003
 92. Stranjalis G, Protopapa D, Sakas DE, Chondros D: Stereotactic biopsy in the era of advanced neuroimaging. Minimally Invasive Neurosurgery 46:90-3, 2003
 93. Boviatsis E, Korfias S, Kouyialis A, Stranjalis G, Sakas DE: Survival of patients with low-grade astrocytoma after stereotactic biopsy and radiotherapy. Neuro-oncology (suppl) 1:S 13, 2002
 94. Boviatsis E, Kouyialis A, Korfias S, Stranjalis G, Sakas DE: Functional v clinical outcome in spasticity treated with impantable baclofen pump. Acta Neurochir 144:1096, 2002
 95. Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: Diagnostic approach to surgically inaccesible tumors of the brainstem. Int J Cancer (suppl) 13:91, 2002
 96. Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: The diagnostic accuracy of stereotaxic surgery in supratentorial gliomas. Int J Cancer (suppl) 13:267, 2002
 97. Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Panagiotakos EJ, Sakas DE: Clinical deterioration after meningioma surgery is predicted by increased serum S-100B protein. Neuro-oncology (suppl) 1:S 95, 2002
 98. Stranjalis G, Protopapa D, Kouyialis A, Korfias S, Sakas DE: Stereotactic biopsies revisited in view of modern imaging. Clin Neuropathol 21:167, 2002
 99. Stranjalis G, Sakas DE: Post-traumatic transient bilateral trigeminal neuropathy. Acta Neurochir 144:307-8, 2002
 100. Stranjalis G, Sakas DE: A Minor Revision of Hunt and Hess Grading. Stroke (letter) 32:2208, 2001

101.   Stranjalis G, Korfias S, et al: Prognostic factors in severe traumatic brain injury: The role of S-100 B protein. Proceedings 12th World Congress of Neurosurgery 455-8, 2001

102.   Yapijakis C, Mamali I, Papapetrou K, Stranjalis G, Protopapa D, Vassilopoulos D, Sakas DE: Possipble interaction of cell membrane-bound N-ras pathway with NF2-related cytoskeleton factors in oncogenesis of meningiomas. Balkan J of Med Genetics 4:17-21, 2001

103.   Stranjalis G, Sakas DE, Singounas E, Marmarou A: Difficulties in implementing a standardized transfer policy in severe head injuries in Greece. A prospective appraisal of 220 patients. Restorative Neurol and Neurosc 16:246, 2000

104.        Stranjalis G, Singounas E, Boutsikakis I, Saroglou G: Chronic intracerebral Brucella abscess. J Neurosurg 92:189, 2000

105.        Stranjalis G, Tsamandouraki K, Alamanos I, Evans RW, Singounas E: The physician survey on the post-concussion and whiplash syndromes in Greece. Headache 40:176-8, 2000

106.        Vemmos K, Bots M, Tsibouris P, Zis V, Grobbee D, Stranjalis G, Stamatelopoulos S: Stroke incidence and case fatality in southern Greece. The Arcadia stroke registry. Stroke 30:363-370, 1999

107.        Sakas DE, Ameen AA, Stranjalis G, Whitwell HL, Krebs A, Dias L: Anterior cranial base fractures: evidence that their location and size affects the long-term risk of post-traumatic meningitis. Br J Neurosurg 12:94, 1998

108.        Stranjalis G, Singounas E: Development of neurosurgery in Greece: past, present, future. J Neurosurg 88:782-5, 1998

109.        Stranjalis G: Neurosurgical worforce issues. The overproduction of neurosurgeons jeopardizes future neurosurgical care. The Yearbook Neurol and Neurosurg 312, 1998

110.        Stranjalis G, Torrens M: Dorsal root entry zone lesion performed by Nd: Yag Laser. Br J Neurosurg 11:238-240, 1997

111.        Yapijakis C, Tassiouka C, Stranjalis G, Kotselas V, Davaki P, Singounas E, Vassilopoulos D, Papageorgiou C: Mutation screening in oncogenes neu/erb-2, N-ras and tumor suppressor gene nf1 in brain biopsies. Medizinische Genetic (Suppl) 9:96, 1997

112.        Hamberg LM, Boccalini P, Stranjalis G, Hunter GJ, Huang ZH, Moskowitz MA, Rosen BR: Continuous assesment of cerebral blood volume in transient ischemia using steady-state susceptibility-contrast MRI. Magnetic Res Med 35:168-173, 1996

113.        Sakas DE, Stranjalis G, Whittaker K, Whitwell HL: Perfluorochemical oxygen carriers: potential uses in neurosciences. Cerebrovascular Brain Metab Rev 8:209-29, 1996

114.        Stranjalis G: The overproduction of neurosurgeons jeopardizes future neurosurgical care. Surg Neurol 45:314-9, 1996

115.        Stranjalis G: Ruptured cerebral aneurysm: influence of specialist and trainee-performed operations on outcome. Acta Neurochir 138:1067-9, 1996

116.        Vemmos K, Georgilis K, Zis V, Guliamos A, Toumanidis S, Barbarescou M, Stranjalis G: The Athens stroke registry: final results of a three-year hospital-based study. Cerebrovascular Dis 6:65, 1996

117.        Kane NM, Torrens M, Kazanas S, Morgan H, Maw R, Stranjalis G, Coakham H, Butler S: Functional outcome in patients after excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Annals Royal Coll Surg 77:210-6, 1995

118.        Stranjalis G, Leventis A: Perspectives in neurosurgery. Neurosurgery in Greece (letter). Neurosurg 37:356-7, 1995

119.        Stranjalis G, Nelson R: Angiogliomas. Br J Neurosurg 9:691-4, 1995

120.        Brown EM, Stranjalis G, Jamjoom A, Griffith GB: Short-course antimicrobial therapy for brain abscess and subdural empyema. Neurol Neurosurg Psychi 57:390-1, 1994

121.        Stranjalis G: Increasing scientific information. Letter to the editor. Surg Neurol 42:183, 1994

122.        Stranjalis G: The inhumanity of medical language (letter). Acad Med 69:359, 1994

123.        Stranjalis G: SHOs: the lost tribes (letter). Br Med J (student) 2:215-6, 1994

124.        Torrens M, Stranjalis G: Academic productivity in neurosurgery (letter). Br J. Neurosurg 8:633-4, 1994

125.        Torrens M, Maw R, Coakham H, Butler S, Stranjalis G: Facial and acoustic nerve preservation during excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Br J Neurosurg 8:655-65, 1994

126.        Vemmos KN, Mparmparescou M, Kontogianni M, Zis V, Stranjalis G, Moulopoulos S: Hemorrhagic transformation in embolic stroke. Cerebrovascular Dis 4:230, 1994

127.        Jamjoom A, Stranjalis G, Cummins B, Torrens M: Outcome of surgery of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Br J Clin Pract 47:136-140, 1993

128.        Stranjalis G: The unexamined life in no life for a human being. J Royal Society Med 86:562-3, 1993

129.        Stranjalis G, Atasoy M, Jamjoom A, Torrens M: The value of MRI in the diagnosis and treatment of spinal disorders. T Neurosurg 3:15-21, 1993

130.        Stranjalis G, Torrens M: Successful removal of intramedullary spinal cord metastasis. Br J Neurosurg 7:193-5, 1993

131.        Hamberg LM, Boccalini P, Stranjalis G, Huang Z, Hunter GJ, Moskowitz MA: Real-time assessment of cerebral blood volume changes in transient ischemia by means of steady-state susceptibility contrast material-enhanced MR imaging. Radiol 185:199, 1992

132.        Jamjoom A, Nelson R, Stranjalis G, Wood S, Kane N, Cummins B: Outcome following surgical evacuation of traumatic intracranial hematomas in the elderly. Br J Neurosurg 6:27-32, 1992

133.        Pople I, Stranjalis G, Nelson R: Anticoagulant-related intracranial hemorrhage. Br J Hosp Med 49:428-9, 1992

134.        Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M: MRI in the diagnosis of spinal extradural angiolipoma. Br J Neurosurg 6:481-3, 1992

135.        Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M: Spinal epidural angiolipoma and steroid induced spinal epidural lipomatosis:two distinct pathological entities (letter). Spine 17:2, 1992

136.        Jamjoom A, Moss T, Stranjalis G: The value of autopsies in neurosurgery. Acta Neurochir 112:126-31, 1991

137.        Stranjalis G: A proposal for change of a title (letter). Neurosurg 28:951, 1991

 

 

Δημοσιεύσεις πολυτμηματικών μελετών σε Διεθνή Περιοδικά

 1. European CGRP in subarachnoid hemorrhage study group. Effect of calcitonin-gene-related peptide in patients with delayed postoperative cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Lancet 339:831-4, 1992
 2. Mendelow AD, Gregson BA, Fernandes HM, Murray GD, Teasdale GM, Hope DT, Karimi A, Shaw MD, Barer DH and STICH investigators: Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomized trial. Lancet 365:387-97, 2005
 3. Compagnone C, Murray GD, Teasdale GM, Maas AIR, Esposito D, Princi P, D’ Avella D, Servadei F and EBIC: The management of patients with intradural post-traumatic mass lesions: A multicenter survey of current approaches to surgical management in 729 patients coordinated by the European Brain Injury Consortium. Neurosurg 57:1183-92, 2005
 4. Griffith LE, Hogg-Johnson S, Cole DC et al, Collaborative Group: Low-back pain definitions in occupational studies were categorized for a meta-analysis using Delphi consensus methods. J Clin Epidemiol 60:625-633, 2007
 5. Mendelow AD, Gregson BA, Rowan EN, Murray GD, Gholkar A, Mitchell PM; STICH II Investigators. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II): a randomised trial. Lancet 382:397-408, 2013