Διοικητικό συμβούλιο


Φουντάς Κωσνταντίνος
Πρόεδρος
Βιογραφικό
fountas@med.uth.gr


Φρατζόγλου Μόσχος
Αντιπρόεδρος
Βιογραφικό
fratzog@ath.forthnet.gr


Πρασσάς Αριστείδης
Γενικός Γραμματέας
Βιογραφικό
13aprassas@gmail.com

Στράντζαλης Γεώργιος
Ταμίας
Βιογραφικό
stranjal@otenet.gr


Θεόφιλος Παλαιολόγος
Ειδικός Γραμματέας
Βιογραφικό
theo.palai@gmail.com

Βούλγαρης Σπυρίδων
Μέλος
Βιογραφικό
svoulg@otenet.gr

Παρμενίων Τσιτσόπουλος
Μέλος
Βιογραφικό
ptsitsopoulos@auth.gr


Βλάχος Κωνσταντίνος
Πρώην Πρόεδρος
Βιογραφικό
kivlachos@gmail.com