Διοικητικό συμβούλιο


Βλάχος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος ΕΝΧΕ
Βιογραφικό
[email protected]


Μακρυγιαννάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος ΕΝΧΕ
[email protected]


Φρατζόγλου Μόσχος
Γενικός γραμματέας
Βιογραφικό
[email protected]

Στράντζαλης Γεώργιος
Ταμίας
Βιογραφικό
[email protected]


Φουντάς Κωσνταντίνος
Ειδικός γραμματέας
Βιογραφικό
[email protected]


Πρασσάς Αριστείδης
Μέλος
[email protected]

Βούλγαρης Σπυρίδων
Μέλος
Βιογραφικό
[email protected]

Φόρογλου Νικόλαος
Πρώην Πρόεδρος ΕΝΧΕ
Βιογραφικό
[email protected]