Διοικητικό συμβούλιο


Φουντάς Κωσνταντίνος
Πρόεδρος
Βιογραφικό
[email protected]


Φρατζόγλου Μόσχος
Αντιπρόεδρος
Βιογραφικό
[email protected]


Πρασσάς Αριστείδης
Γενικός Γραμματέας
Βιογραφικό
[email protected]

Στράντζαλης Γεώργιος
Ταμίας
Βιογραφικό
[email protected]


Θεόφιλος Παλαιολόγος
Ειδικός Γραμματέας
Βιογραφικό
[email protected]

Βούλγαρης Σπυρίδων
Μέλος
Βιογραφικό
[email protected]

Παρμενίων Τσιτσόπουλος
Μέλος
Βιογραφικό
[email protected]


Βλάχος Κωνσταντίνος
Πρώην Πρόεδρος
Βιογραφικό
[email protected]