Διοικητικό συμβούλιο

Φόρογλου Νικόλαος
Πρόεδρος ΕΝΧΕ
Βιογραφικό
[email protected]


Μακρυγιαννάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος ΕΝΧΕ
[email protected]


Φουντάς Κωσνταντίνος
Ειδικός γραμματέας
Βιογραφικό
[email protected]

Στράντζαλης Γεώργιος
Ταμίας
Βιογραφικό
[email protected]


Φρατζόγλου Μόσχος
Ειδικός γραμματέας
Βιογραφικό
[email protected]


Βλάχος Κωνσταντίνος
Μέλος
Βιογραφικό
[email protected]


Ανδρέου Αλέξανδρος
Πρώην πρόεδρος
Βιογραφικό
[email protected]


Πρασσάς Αριστείδης
Μέλος
[email protected]