Παρελθόντα συνέδρια

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αθήνα, Ιούνιος 2021

Athens Skull Base Hands-on Course, 1-2 June 2021

Microvascular Hands-on Workshop Athens, November 4-9/2019

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής,Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2019

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής,Χανιά, Μάιος 2018

31o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Ιωάννινα, Ιούνιος 2017

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής,Βόλος Ιούνιος 2016

Anatomy Workshop στο Εργαστήριο Μικρονευροχειρουργικής, Απρίλιος 2016

Cranial trauma workshop (Απρίλιος 2016)

Microvascular Hands-on Workshop (Mάρτιος 2016)

Ημερίδα για τη Νευροχειρουργική Εκπαίδευση (Απρίλιος 2015)

29o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 28-30/5/2015, Royal Olympic, Αθήνα

Hellenic Neurosurgical Society –  Neurosurgical anatomy and white matter dissection course

Microvascular Hands-on Workshop

8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 19-22/6/2014, Lucy Hotel, Καβάλα

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 27/6-29/6.2013

26o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 31/5-2/6.2012, Θεσσαλονίκη

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 23-25/6/2011, Divani Caravel Hotel, Αθήνα

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 19-20/05/2010, Ηράκλειο Κρήτης

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 10-13/6/2009, Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη

22ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 11-14/6/2008, Αστέρας Βουλιαγμένης, Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 16-17/5/2007, Capsis, Ρόδος

20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 2006, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική

19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 2005, Divani Apollon, Αθήνα

18ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 19-22/5/2004, Πάτρα

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 2-5/4/2003, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

16ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 16-18/5/2002, Du Lac, Ιωάννινα

15ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 16-17/5/2001, Kipriotis Village, Κως

14ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 25-27/11/2000, Θεσσαλονίκη

 13ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 18-20/11/1999, Καβάλα

12ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 19-21/11/1998, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

11ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 16-18/10/1997, Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τράπεζας, Αθήνα

10ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 15-18/05/1996, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

 9ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 7-9/12/1995, Ξενία, Βόλος

8ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 24-26/11/1994, Θεσσαλονίκη

7ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 25-27/11/1993, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 26-28/11/1992, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

5ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 14-16/11/1991, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

4ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 14-17/10/1990, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

3ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 23-25/11/1989, Θεσσαλονίκη

2ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 1-3/12/1988, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

1ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, 4-5/12/1987, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα