Πρόγραμμα μαθημάτων 2018-19

24.09.2018  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Αυτόματα Ενδεγκεφαλικά Αιματώματα

29.10.2018  ΑΧΕΠΑ  Ενδομυελικές Βλάβες

26.11.2018  ΠΑΤΡΑ  Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

17.12.2018  ΑΓ. ΣΟΦΙΑ  Συγγενείς Παθήσεις ΚΝΣ

28.01.2019 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  Κακώσεις ΣΣ

25.02.2019  ΝΝΑ  Ενδοκοιλιακές Βλάβες Εγκεφάλου

18.03.2019  ΠΑΓΝΗ  Σύνδρομα Παγίδευσης Νεύρων (Περιφερικών Κρανιακών)

22.04.2019  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ  Ογκοι Τουρκικού Εφιππίου

27.05.2019  ΒΟΥΛΑ  Εκφυλιστικές Παθήσεις ΟΜΣΣ

24.06.2019  ΓΝΑ  Μονήρεις Χωροκατακτητικές Εξεργασίες Εγκεφάλου ΙΙ