Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα πρακτικά μαθήματα (hands-on) της EANS με κάλυψη εξόδων από την ΕΝΧΕ