Αποτελέσματα για το πρόγραμμα επιδότησης εξόδων εγγραφής και διαμονής στα Hands–On μαθήματα της EANS