Σημαντική ανακοίνωση για τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα