Ανακοίνωση για τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2022-2023

Μετά τη θετική ανταπόκριση της προηγούμενης χρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας ανακοινώνουν τοννέο κύκλο των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων για το έτος 2022-2023. Αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν σχόλια και προτάσεις των μελών της εταιρείας, συντάχθηκε ένα πρόγραμμα με στόχο την ισορροπημένη κάλυψη θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων σχετικών με τηνειδικότητα. Ο χαρακτήρας των παραδόσεων θα είναι καθαρά εκπαιδευτικός, με τα μαθήματα να απευθύνονται προς όλους τους συναδέλφους νευροχειρουργούς, τόσο νεοσσούς, αλλά και καταξιωμένους. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαδραστικότητα και γενικότερα στην ανταλλαγή απόψεων.

Στα μαθήματα θα συμμετέχουν νευροχειρουργικά τμήματα από όλη την επικράτεια, αλλά και προσκεκλημένοι ομιλητές με συναφές γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι θα παραθέτουν την εμπειρία και τη γνώση τους. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνταιδιαδικτυακά χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Πριν από κάθε εκδήλωση, θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους λεπτομερείς οδηγίες σύνδεσης, αλλά και πληροφορίες για το μάθημα.

Ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης, Webinars ή Απογευματινά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν και τις αντίστοιχες μονάδες μοριοδότησηςαπό τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ευελπιστούμε ότι το παρόν πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή των καθιερωμένων πια εφαρμοσμένων σεμιναρίων που τελούν υπό την αιγίδα της εταιρείας, θα συμβάλλει τα μέγιστα στη αρτιότερη κατάρτιση και εκπαίδευση του νευροχειρουργού. Προσδοκούμε στην ενεργό συμμετοχή σας, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση των μαθημάτων.

Μπορείτε να δείτε το  αναλυτικό πρόγραμμα  εδώ.