Επιτροπές ΕΝΧΕ

Επιτροπή Εκπαίδευσης:         

Φρατζόγλου Μόσχος
Παλαιολόγος Θεόφιλος
Τάσιου Αναστασία

Επιτροπή Δεοντολογίας :    

Βλάχος Κωνσταντίνος
Μπουράμας Δήμος
Βάκης Αντώνιος

Εξελεγκτική Επιτροπή :        

Αρβανιτάκης Δημήτριος
Καρακώστα Ελένη
Μπάρκας Κωνσταντίνος