Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ημερομηνία : 22.02.2020

Εντατικολογία δύο πρώτων εβδομάδων μετα από βαρειά ΚΕΚ

Ομιλητής: Παπαδάκος  Δημήτρης

Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Συντονιστής: Παναγιωτόπουλος Βασίλειος

Νευροχειρουργός, Επίκουρος  Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών