Μήνυμα προέδρου

Μήνυμα-προέδρου

Αγαπητέ Επισκέπτη,

Θα ήθελα τόσο εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (ΕΝΧΕ), όσο και προσωπικά να σε καλωσορίσω στην ιστοσελίδα της.

Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό βήμα σύντομης παρουσίασης της οργανωτικής δομής, του σκοπού, της δραστηριότητας αλλά και της ιστορίας της ΕΝΧΕ. Ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί σχετικώς με το καταστατικό λειτουργίας της ΕΝΧΕ, την οργανωτική της δομή, τη διοίκησή της, τους αντιπροσώπους της σε διεθνείς επιστημονικούς φορείς, καθώς και να αντλήσει στοιχεία για το παρελθόν της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΝΧΕ, στα μετεκπαιδευτικά της μαθήματα και σεμινάρια και στο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης των Ελλήνων Νευροχειρουργών. Παρουσιάζεται επίσης η επιστημονική παραγωγή των Νευροχειρουργικών Κλινικών ανά την ελληνική επικράτεια.

Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να βρεί εύκολα μια σειρά από χρηστικές πληροφορίες για την ΕΝΧΕ, να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων Επιτροπών της, καθώς και να επισκεφθεί άλλες συναφείς ιστοσελίδες.

Αποτελεί δέσμευση της ΕΝΧΕ η επιστημονική ακρίβεια και η σαφήνεια των παρεχόμενων στην ιστοσελίδα μας πληροφοριών.

Μαζί με το θερμό καλωσόρισμα κάθε επισκέπτη, θα ήθελα να απευθύνω ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό σε κάθε συνάδελφο νευροχειρουργό και να τον ενθαρρύνω να χρησιμοποιεί συχνά την ιστοσελίδα της ΕΝΧΕ. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα εκτιμούσα κάθε πρόταση για βελτίωση της ποιότητας και της ευχρηστίας της ιστοσελίδας μας.
Καλωσόρισες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, της εστίας ολόκληρης της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Κοινότητας.

Η  προσωπική μου δέσμευση στο σκοπό της εταιρίας είναι αυτονόητη. Η επιτυχία του σχεδιαζόμενου έργου δεν είναι δεδομένη ωστόσο τα αποτελέσματα θα κριθούν από την συλλογική προσπάθεια.

 

Με εκτίμηση,

 

Κώστας Ν. Φουντάς

Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Πρόεδρος ΔΣ της ΕΝΧΕ