Βραβεία ΕΝΧΕ

 

2015
ΒΡΑΒΕΙΟ  «Χρήστος Αντωνιάδης»
Χατζηγεωργίου Γεώργιος

 

2018
ΒΡΑΒΕΙΟ  «Χρήστος Αντωνιάδης»
Σταυρίδη Κλειώ
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

 

ΒΡΑΒΕΙΟ «Γεώργιος Φόρογλου»
Θεοφάνης Γιάννης

 

2019
ΒΡΑΒΕΙΟ  «Χρήστος Αντωνιάδης»
Πασχάλης Θανάσης

 

2021
ΒΡΑΒΕΙΟ  «Χρήστος Αντωνιάδης»
Τζερεφός Χρήστος

ΒΡΑΒΕΙΟ «Γεώργιος Φόρογλου»
Παπαδόπουλος-Μανωλαράκης Παναγιώτης


ΒΡΑΒΕΙΟ «Ζαχαρίας Καψαλάκης»
Αναγνωστόπουλος Χρήστος


ΒΡΑΒΕΙΟ «Γιώργος Μπαλαμπάνης»
Ντικμπασάνη Γεωργία
Καράμπουγα Μαρία


ΒΡΑΒΕΙΟ  «Anaplasis»
Αποστολάκης Σωτήριος