ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Ιανουαρίου 2021, καλούνται τα Τακτικά ταμειακώς ενήμερα μέλη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕIΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18.00μμ μέσω τηλεδιάσκεψης [πλατφόρμα ZOOM].

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.30 μμ. μέσω τηλεδιάσκεψης [πλατφόρμα ZOOM].

Δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , με δικαίωμα λόγου, έχουν και τα Ομότιμα μέλη.

Σας παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως δύο (2) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της μέσω email στις  διευθύνσεις  [email protected]   ή    [email protected]

 

Ημερήσια διάταξη

– Τροποποίηση του Καταστατικού
– Επικύρωση Εσωτερικού Κανονισμού

Εγγραφή νέων μελών ανανέωση συνδρομής

Όλες οι διαδικασίες για νέα μέλη ή ανανέωση υπάρχουσας συνδρομής.

Προσεχή συνέδρια

Ιανουάριος 2021

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Πληροφορίες