Εγγραφή νέων μελών ανανέωση συνδρομής

Όλες οι διαδικασίες για νέα μέλη ή ανανέωση υπάρχουσας συνδρομής.

Προσεχή συνέδρια

27-29 Νοεμβρίου 2020

6th Annual Meeting of Serbian Neurosurgical Society

19-20 Μαρτίου 2021

LINC III - International Neurovascular course