Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Μήνυμα-προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα σας προσωπικά και ξεχωριστά για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και την τιμή που μας κάνατε να εκλεγούμε στην Διοίκηση της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας.

‘Όπως γνωρίζετε, ο σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή των Νευροχειρουργικών υπηρεσιών στην χώρα μας.

Ο κύριος στόχος του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα  είναι η περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Αυτό επιτυγχάνεται:

1ον  . Με τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν είτε με διαδικτυακή μορφή (webinars),είτε με δια ζώσης  συναντήσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε τρέχοντα θέματα της Νευροχειρουργικής Παθολογίας.

2ον . Με την συνέχιση των θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων καθώς  και την δημιουργία νέων,  προσβλέποντας με αυτό τον τρόπο στην καλύτερη εκπαίδευση των  νεότερων συναδέλφων πάνω σε σημαντικούς τομείς της ειδικότητας .

3ον . Με το Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο όπου αποτυπώνεται η δουλειά και τα αποτελέσματα της δουλειάς των Νευροχειρουργικών Κλινικών της Ελληνικής Επικράτειας.

Επίσης , δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την πολυετή συνεργασία της ΕΝΧΕ με διεθνείς επιστημονικές εταιρείες (EANS, WFNS, SeENS) και  επαγγελματικές οργανώσεις (UEMS) έχοντας σαν σκοπό την ενεργό  παρουσία μας στις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ειδικότητα μας.

Απευθυνόμενος στην Νέα γενιά  Νευροχειρουργών, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την επανέκδοση του περιοδικού μας «Ελληνική Νευροχειρουργική» σε ηλεκτρονική μορφή μετά από απουσία πολλών ετών και να σας προτρέψω να  αναβαθμίσετε και να  εμπλουτίσετε το περιοδικό, αποτυπώνοντας την δουλειά σας και την δουλειά των κλινικών σας με την μορφή δημοσιεύσεων.

Κλείνοντας , επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με εκτίμηση,

Μ.Κ.Φρατζόγλου

Πρόεδρος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας