Επιτροπές ΕΝΧΕ 2021 - 2023

Επιτροπή Εκπαίδευσης:         

Τσιτσόπουλος Παρμενίων
Κορφιας Στέφανος
Παπασιλέκας Θεμιστοκλής

Επιτροπή Δεοντολογίας :    

Φρατζόγλου Μόσχος
Παυλίδης Γεώργιος
Σύρμος Νικόλαος

Εξελεγκτική Επιτροπή :        

Καρακώστα Ελένη
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ζυγούρης Ανδρέας