ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΧΕ 2020 – 2021

Ημερομηνία : 28-29.11.2020

28.11.20

Π. ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

H. BADAKHSHI

S. ZEFKELI

Α. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ

C. VALERY

Θ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Χ. ΜΠΟΣΚΟΣ

Π. ΝΟΜΙΚΟΣ

29.11.20

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

C. VALERY2

Χ. ΚΟΥΤΣΑΡΝΑΚΗΣ

Θ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα εδώ.