Βραβεία ΕΝΧΕ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΝΧΕ

2015 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Χατζηγεωργίου Γεώργιος
2018 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Σταυρίδη Κλειώ                                                                           Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
«Γεώργιος Φόρογλου» Θεοφάνης Γιάννης
2019 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Πασχάλης Θανάσης
2021 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Τζερεφός Χρήστος
«Γεώργιος Φόρογλου» Παπαδόπουλος-Μανωλαράκης Παναγιώτης
«Ζαχαρίας Καψαλάκης»        Αναγνωστόπουλος Χρήστος
«Γιώργος Μπαλαμπάνης»     Ντικμπασάνη Γεωργία                                                                         Καράμπουγα Μαρία
«Anaplasis»                              Αποστολάκης Σωτήριος
2022 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Κλιτσινίκος Δημήτριος
«Γεώργιος Φόρογλου» Λαμπριανού Ξανθούλα
«Ζαχαρίας Καψαλάκης»        Χαρίτος Δημήτριος
«Γιώργος Μπαλαμπάνης»     Δημόπουλος Δημήτριος

Λυτρίδης Ιάκωβος

2023 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Καραγιάννη Μαρία
«Γεώργιος Φόρογλου» Καλογεράς Αδαμάντιος
«Ζαχαρίας Καψαλάκης»        Μπουράμα Εύα
«Γιώργος Μπαλαμπάνης»     Γεωργούντζος Γεώργιος

Παπαγεωργακοπούλου Μανθία