Βραβεία ΕΝΧΕ

ΒΡΑΒΕΙΑ

 

2015 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Χατζηγεωργίου Γεώργιος
2018 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Σταυρίδη Κλειώ                                                   

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

2018 ΒΡΑΒΕΙΟ «Γεώργιος Φόρογλου» Θεοφάνης Γιάννης
2019 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Πασχάλης Θανάσης
2019 ΒΡΑΒΕΙΟ «Γιώργος Μπαλαμπάνης» Καρακώστας Χρήστος
2021 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Τζερεφός Χρήστος
2021 ΒΡΑΒΕΙΟ «Γεώργιος Φόρογλου» Παπαδόπουλος-Μανωλαράκης Παναγιώτης
2021 ΒΡΑΒΕΙΟ «Ζαχαρίας Καψαλάκης» Αναγνωστόπουλος Χρήστος
2021 ΒΡΑΒΕΙΟ «Γιώργος Μπαλαμπάνης» Ντικμπασάνη Γεωργία

Καράμπουγα Μαρία

2021 ΒΡΑΒΕΙΟ «Anaplasis»    Αποστολάκης Σωτήριος
2022 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Κλιτσινίκος Δημήτριος
2022 ΒΡΑΒΕΙΟ «Γεώργιος Φόρογλου» Λαμπριανού Ξανθούλα
2022 ΒΡΑΒΕΙΟ «Ζαχαρίας Καψαλάκης» Χαρίτος Δημήτριος
2022 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Δημόπουλος Δημήτριος
Λυτρίδης Ιάκωβος
2023 ΒΡΑΒΕΙΟ «Χρήστος Αντωνιάδης» Καραγιάννη Μαρία
2023 ΒΡΑΒΕΙΟ «Γεώργιος Φόρογλου» Καλογεράς Αδαμάντιος
2023 ΒΡΑΒΕΙΟ «Ζαχαρίας Καψαλάκης» Μπουράμα Εύα
2023 ΒΡΑΒΕΙΟ «Γιώργος Μπαλαμπάνης» Γεωργούντζος Γεώργιος

Παπαγεωργακοπούλου Μανθία