Βιογραφικό Πράσσας Αριστέιδης

Αριστείδης Χ Πρασσάς

Nευροχειρουργική Κλινική
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
Tηλέφωνο: 2313323567
e-mail:13aprassas@gmail.com

Παρούσα Θέση
Διευθυντής Νευροχειρουργός ΕΣΥ, Γ. Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
Γλώσσες
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Περάτωσα τις Πανεπιστημιακές μου σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης το 1990. Βαθμός πτυχίου:8,14

Εκπαιδεύτηκα στην Ειδικότητα της Νευροχειρουργικής στο Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου (1995-1999)
Tίτλος Νευροχειρουργικής Ειδικότητας:20.1.2000

Eργάστηκα ως Νευροχειρουργός στον Ιδιωτικό Τομέα (2000)

Από τις 29 Μαρτίου 2001 έως της 14 Ιουλίου 2003 κατείχα Θέση Επιμελητού Β΄ΕΣΥ στη Νευροχειρουργική Κλινική του «Γ. Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καβάλας.

Από τις 15 Ιουλίου 2003,εργάζομαι ως Νευροχειρουργός Διευθυντής στο Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου.

Έχω μετεκπαιδευτεί στη Χειρουργική της Σπονδυλικής στήλης στη Nτιζόν Γαλλία (1998) (πρόσθιες και προσθιοπλάγιες προσπελάσεις ΟΜΔΔ, σύνθετες αυχενικές, θωρακικές και οσφυικές περιπτώσεις, εφηβική σκολίωση)

Συμμετέχω στην Εκπαίδευση Ειδικευομένων Νευροχειρουργών της Θεσσαλονίκης και στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Έχω ολοκληρώσει το 6ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του «ΕΚΑΒ» ετήσιας διάρκειας, εκπαιδευτικής περιόδου 2000-2001 από το οποίο έλαβα Πιστοποιητικό Επάρκειας μετά από Επιτυχείς Εξετάσεις
Eίμαι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Πεδία ενδιαφέροντός μου είναι η Χειρουργική της Σπονδυλικής στήλης (Εκφυλιστικές, τραυματικές παθήσεις,ογκολογία), νευροτραυματολογία, λειτουργική νευροχειρουργική (πόνος, σπαστικότητα), παιδονευροχειρουργική, νευροογκολογία.
Έχω παρακολουθήσει ή έχω συμμετάσχει με ανακοινώσεις και πόστερς, σε περισσότερα από 70 Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και Εφαρμοσμένα Σεμινάρια
Έχω δώσει ως προσκεκλημένος Ομιλητής διαλέξεις σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και Σεμινάρια
Έχω 10 άρθρα δημοσιευμένα σε Ελληνικά και Διεθνή Περιοδικά
Eίμαι μέλος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, και της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης

Aristeidis Ch. Prassas

Department of Neurosurgery,
Papageorgiou General Hospital Thessaloniki, Greece
Phone:+302313323567
e-mail:13aprassas@gmail.com

Current Post
Consultant Neurosurgeon, Papageorgiou General Hospital Thessaloniki Greece
I completed my Studies in Faculty of Medicine of Democritus University of Thrace in 1990. Grade average: Very good, 8,14/10

Languages
Greek, Francais, English

Ι was a Resident of the Department of Neurosurgery of G. Papanikolaou Gen. Hospital Thessaloniki Greece (1995-1999)

Certificate of Medical Specialization in Neurosurgery: Jan 20, 2020

I worked as Neurosurgeon in Private Practice (2000)

I worked as Consultant Neurosurgeon in the Department of Neurosurgery of General Hospital of Kavala, Greece.

From July 15, 2003 to date, I work as Consultant Neurosurgeon in the Department of Neurosurgery οf Papageorgiou General Hospital

Ι was specialized in Spinal Neurosurgery (Chirurgie du Rachis) in Dijon France (1998)
(anterior and anterolateral approaches in the lumbar spine, complex cervical , thoracic and lumbar cases, juvenile scoliosis surgery)

Ι have completed a year long training program in Emergency Medicine of the National of Emergency Aid Centre(2000-2001)

Ι participate in the Educational Program of Residents in Neurosurgery of Thessaloniki and the Greek Society of Neurosurgery.

I have a PhD in the Faculty Of Medicine of Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

My main Interest lie in Spinal Surgery( Degenerative, trauma, oncology,) neurotrauma, functional oncology (pain and spasticity), pediatric neurosurgery, neuro oncology

I have attended or participated with oral presentations and posters, in more than 70 Greek and Domestic Congresses and Seminars
Invited as a guest speaker, I have given lectures in Greek and Domestic Congresses and Seminars
I have 10 publications in Greek and International Medical Journals.
I am member of the Greek Society of Neurosurgery, and of the Greek Society of Spinal Surgery