Πρόγραμμα μαθημάτων 2019-20

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

30.09.2019 ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τραυματικές βλάβες εγκεφάλου

21.10.2019 ΓΝΑΘΟ/Χ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Γναθοπροσωπικές κακώσεις

25.11.2019 Π. ΚΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Επείγουσα αποσυμπιεστική κρανιεκτομή

16.12.2019 ΑΓ. ΣΟΦΙΑ Παιδονευροχειρουργικό τραύμα

27.01.2020 ΘΡΙΑΣΙΟ Οψιμες επιπλοκές βαρειάς ΚΕΚ

24.02.2020 ΠΑΝ. ΚΛ. ΠΑΤΡΩΝ Εντατικολογία 2 πρώτων εβδομάδων μετά από βαρειά ΚΕΚ

30.03.2020 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τραυματικές βλάβες ΑΜΣΣ

27.04.2020 ΠΑΝ.ΚΛ.ΛΑΡΙΣΣΑ Τραυματικές βλάβες ΘΟΜΣΣ

25.05.2020 ΥΓΕΙΑ (ΒΛΑΣΤΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ) Τραυματικές βλάβες περιφερικών νεύρων