Το περιοδικό μας

Πληροφορίες

Eλληνική Nευροχειρουργική Tετραμηνιαία Έκδοση

Eπίσημο όργανο της Eλληνικής Nευροχειρουργικής Eταιρείας “Tο περιοδικό Eλληνική Nευροχειρουργική”,  θα εκδίδεται πλέον σε ηλεκρονική μορφή και θα αποστέλλεται δωρεάν σε όλους τους Eλληνες ειδικευμένους και ειδικευόμενους Nευροχειρουργούς, καθώς και σε ιατρούς ή επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων με ενδιαφέρον στο πεδίο της νευροχειρουργικής τέχνης.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Yπεύθυνοι Σύνταξης

Διοικητικό Συμβούλιο ENXE/Eπιτροπή Eκπαίδευσης ENXE

Για εγγραφή επικοινωνήστε μαζί μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες της ΕΝΧΕ (Αθήνα, 23-25/6/2011) και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποδέχθηκα με ευχαρίστηση αλλά και σκεπτικισμό την τιμή αλλά και πρόκληση να υπηρετήσω για την επόμενη διετία ως διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Ελληνική Νευροχειρουργική. Τη θέση αυτή υπηρέτησαν στο παρελθόν άξιοι συνάδελφοι [Αντώνης Βάκης (Ηράκλειο), Ιωάννης Μπαλτάς (Θεσσαλονίκη), Γεώργιος Σφακιανός (Αθήνα) και άλλοι] οι οποίοι κατάφεραν να εκδίδουν υπό δυσμενείς συνθήκες το περιοδικό. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου σκέφθηκα αρχικά να καταγράψω την τρέχουσα κατάσταση του περιοδικού και για αυτό επικοινώνησα με τους περισσότερους από τους προκατόχους μου καθώς και με αρκετούς πρώην προέδρους της εταιρείας. Συμπερασματικά διαπιστώθηκαν κατά κοινή ομολογία τα εξής:
1. Η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής νευροχειρουργικής κοινότητας επιθυμεί την ύπαρξη ελληνόφωνου επιστημονικού περιοδικού και πάγιο αίτημα όλων των προηγούμενων ΔΣ ήταν η ένταξη του περιοδικού στο index medicus. Όλοι οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στα κοινά της εταιρείας συγκλίνουν διαχρονικά ωστόσο στις ίδιες αδυναμίες

2. Η υποβολή εργασιών είναι πενιχρή (ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Ιούνιο του 2011 είχε συμπληρωθεί μόλις το 1ο τεύχος του 2009 και παραδόθηκαν 3 εργασίες προς αξιολόγηση) Κανένα τετραμηνιαίο τεύχος δεν εκδόθηκε έγκαιρα και ο αριθμός των εργασιών ανά τεύχος είναι περιορισμένος στο ελάχιστο

3. Οι αιτίες απουσίας ενδιαφέροντος συγγραφής κυρίως εστιάζονται α. στην αποσύνδεση του επιστημονικού συγγραφικού έργου με την επαγγελματική σταδιοδρομία για μεγάλη μερίδα συναδέλφων β. την απαξίωση των ελληνικών επιστημονικών εργασιών από τις επιτροπές κρίσεων γ. τον χαμηλό εγχώριο ρυθμό παραγωγής δημοσιεύσιμου κλινικού και ερευνητικού έργου, με αποτέλεσμα όταν έχει κανείς κάτι άξιο δημοσίευσης να προτιμά τα διεθνή περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης (impact factor)

4. Το κόστος έκδοσης κάθε τεύχους είναι σημαντικό για τα σύγχρονα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας (ανέρχεται περίπου στα 700 ευρώ) και οι εταιρικές χορηγίες κατά το τελευταίο έτος έχουν εκλείψει

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή αυτή κατάσταση και έχοντας σαν θεμελιώδες κίνητρο τη συνέχιση του περιοδικού προτάθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παρακάτω δράσεις:

1. Διατήρηση της έκδοσης του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ως του επίσημου ελληνόφωνου περιοδικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Έκδοση αποκλειστικά ψηφιακής μορφής και κατάργησης της έντυπης μορφής. Ανάρτηση των τευχών (παλαιών και μελλοντικών) στην ιστοσελίδα της εταιρείας με ελεύθερη πρόσβαση

2. Ανεύρεση εμπορικής ιατρικής εταιρείας ώστε να χρησθεί ετήσιος ανάδοχος του ψηφιακού περιοδικού με σκοπό να αυτοχρηματοδοτούνται τα έξοδά του

3. Προώθηση έγγραφης πρότασης προς το ΚΕΣΥ και τους διευθυντές των κλινικών που ασκούν νευροχειρουργούς να απαιτείται (τουλάχιστον άτυπα αρχικά) η συγγραφή κατ΄ ελάχιστο 2 επιστημονικών άρθρων στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης στη νευροχειρουργική

4. Συνεχής παρουσία του περιοδικού στις εκδηλώσεις της ΕΝΧΕ και κοινοποίηση των δράσεων

5. Δημιουργία εκδοτικής ομάδας με τα εξής καθήκοντα:
α. κρίση υποβαλλόμενων εργασιών εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών
β. περιοδική επιλογή και συγγραφή σύντομου σχολιασμού σημαντικών για την ειδικότητα άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία ώστε να αναρτώνται στον νέο ιστότοπο
γ. συμμετοχή σε συντονισμένες δράσεις για την υποβολή εργασιών

Η αρχική εκδοτική ομάδα κατά αλφαβητική σειρά αποτελείται από τους: Βασίλειο Αρζόγλου, Δημήτρη Καραμπέτσο, Σπύρο Λαφαζάνο, Θεοδόσιο Μπιρμπίλη, Δημήτρη Παρασκευόπουλο, Παντελή Σταυρινού, Νικόλαο Φόρογλου, Κωνσταντίνο Φουντά, Άκη Φρατζόγλου, Αθανάσιο Χατζησωτηρίου

6. Για να καλυφθεί η αδυναμία ένταξης του περιοδικού στο index medicus προχωρήσαμε σε συμφωνία με το περιοδικό World Neurosurgery, editor in chief Mike Apuzzo, το οποίο θα αποτελεί από 1-1-2012 το επίσημο περιοδικό της ΕΝΧΕ. Το World Neurosurgery αποτελεί το επίσημο περιοδικό της World Federation of Neurosurgery, άρχισε να εκδίδεται πριν από 1 – 1/2 έτος, αποτελεί το επίσημο περιοδικό και άλλων εθνικών εταιριών όπως της Ιταλικής, του Βελγίου και του Μεξικού και είναι ήδη ενταγμένο στο index medicus, ενώ αναμένεται σύντομα να πάρει δείκτη απήχησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε λόγω της προνομιακής τιμολογιακής συμφωνίας που επετεύχθη να καλύπτει τα ετήσια έξοδα εγγραφής στο World Neurosurgery όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στο περιοδικό. Εντός του Δεκεμβρίου 2011 αναμένεται να αποσταλούν οι κωδικοί εισόδου στους δικαιούχους

Ελπίζοντας ότι θα συστρατευθείτε όλοι στην καινούργια προσπάθεια αναβίωσης του νευροχειρουργικού γραπτού λόγου της ΕΝΧΕ
Με εκτίμηση

Νίκος Φόρογλου
Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής Α.Π.Θ.