Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ημερομηνία : 31.10.2023

Η. Αντωνιάδης

Παθοφυσιολογία – Αιτιοπαθογένεια

Α. Τσιτλακίδης
Υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης

B. Τσιτούρας
Χειρουργικές επιλογές

Γ. Μαρκογιαννάκης

Επιπλοκές συστημάτων παράκαμψης ΕΝΥ

Γ. Αλεξίου, Γ. Μαρκογιαννάκης
Συζήτηση περιστατικών