ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Ο Παιδονευροχειρουργικός ασθενής δεν αποτελεί μία μικρογραφία του ενήλικα, με τα χαρακτηριστικά των παιδιατρικών νοσημάτων να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από τους ενήλικες, κυρίως λόγω της δυναμικής κατάστασης του οργανισμού τους

 

Οι νευροχειρουργικές ασθένειες των παιδιών εκδηλώνονται κλινικά με ξεχωριστό τρόπο, η λήψη ιστορικού και η φυσική εξέταση είναι συχνά προβληματικές, η κατάσταση ψυχικής έντασης του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος δυσχεραίνει την επικοινωνία, με τον χειρισμό και την θεραπευτική προσέγγιση των περιστατικών αυτών συχνά να εξατομικεύονται.

 

Στην καθημερινή κλινική πρακτική, εμείς οι νευροχειρουργοί, εξιδεικευμένοι ή μη στις Παιδιατρικές παθήσεις, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά με Παιδονευροχειρουργικό αντικείμενο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στην κλινική, με τη προσέγγιση και το χειρισμό τους να έχουν καθοριστική σημασία για την βέλτιστη έκβασή τους.

 

Στην προσπάθεια να συμβάλουμε στην επιμόρφωση των Νευροχειρουργών, η Επιτροπή Παιδονευροχειρουργικής και διαταραχών ΕΝΥ της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας ανέλαβε την πρωτοβουλία και ανέθεσε σε συναδέλφους με εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιατρικών νευροχειρουργικών περιστατικών, τη συγγραφή οδηγού που να πραγματεύεται την προσέγγιση των συνηθέστερων καταστάσεων.
Ο παρών οδηγός έχει δυναμικό χαρακτήρα, τα ήδη υπάρχοντα τμήματα του θα επικαιροποιούνται συνεχώς, και το περιεχόμενο τους θα εμπλουτίζεται με νέα κεφάλαια -ενότητες καλύπτοντας το βασικό κορμό των Παιδονευροχειρουργικών παθήσεων.

Η φιλοδοξία είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους νευροχειρουργούς, που θα εμπνεύσει, αλλά και θα κατευθύνει κυρίως συναδέλφους με περιορισμένη εκπαίδευση και εμπειρία στην παιδονευροχειρουργική.

 

 

Για την Επιτροπή

Α Πρασσάς

Π. Τσιτσόπουλος