Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ημερομηνία : 14.11.2023

Α. Demetriades
Epidemiology and Trauma networking

L. Stavrinou
Classification systems

E. Tessitore
Minimally invasive and navigation systems

A. Chadzisotiriou
Neuroprotection and Neuroregeneration after Spinal Cord Injury

P. Tsitsopoulos
Post-traumatic myelopathy and syringomyelia

Α. Demetriades, E. Tessitore

Case Discussion