Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα πρακτικά μαθήματα (hands-on) της EANS με κάλυψη εξόδων από την ΕΝΧΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Το ΔΣ της ΕΝΧΕ βρίσκεται στην  ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 8 μελών της (ειδικευομένων ή νέων ειδικών – έως 5 έτη από την λήψη του τίτλου ειδικότητας)  στα πρακτικά μαθήματα (hands-on) που διοργανώνει η EANS. Η χρηματοδότηση εξασφαλίσθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εταιρεία ως ελάχιστη ανταπόδωση για την εξαιρετική συνδιοργάνωση του 16ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2016.

Οι θέσεις θα κατανεμηθούν ανά δυάδες στα επόμενα διαθέσιμα πρακτικά μαθήματα της EANS μέχρι εξαντλήσεως του αποθεματικού. Η ΕΝΧΕ εξασφάλισε δύο θέσεις αρχικά για τον Δεκέμβριο 2018 (EANS Advanced skull base hands-on course, Geneva) και στη συνέχεια για τον Ιούνιο 2019 (EANS Hands-on course, Lyon) και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες 4 θέσεις εντός του 2019 και αρχές 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα το ενδιαφέρον τους και τα σχετικά έγγραφα της υποψηφιότητας στη γραμματεία της ΕΝΧΕ μέχρι τις 15/10/2018. Στις 30/10/2018 το ΔΣ της ΕΝΧΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης θα ανακοινώσει τη σειρά προτεραιότητας και τους πρώτους επιλαχόντες. Τα παρακάτω κριτήρια, θα ληφθούν στην αξιολόγηση χωρίς να αποτελούν προϋποθέσεις

–          έτος ειδικότητας ή χρόνου λήψης τίτλου

–          τόπος εργασίας

–          μέλος ΕΝΧΕ

–          συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα ΕΝΧΕ

–          συμμετοχή στα πανελλήνια συνέδρια ΕΝΧΕ

–          συστατική επιστολή

–          Individual membership EANS