Προσλήψεις νευροχειρουργών στην Καλαμάτα

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε πρόσληψη δύο (2) επικουρικών νευροχειρουργών ιατρών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείο μας διαθέτει ιατρό Νευροχειρουργό στο βαθμό του Διευθυντή.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες είναι 27213 63190

 

Γεώργιος H.Μπέζος

Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας