Πρόγραμμα AMRINO (Advanced MRI Neuro-οncology)

9 Φεβρουαρίου 2019

10:00-12:30

ΕΝΧΕ (Μαιάνδρου 15)

 

10:00-10:45

Ανίχνευση- Διαφορική Διαφορική Διάγνωση  Χωροκατακτητικών Εξεργασιών Εγκεφάλου

Κατσαρού Αγάπη

Ακτινολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών

10:45-11:30

Προηγμένες Μέθοδοι MRI  (Perfusion – Permeability – Spectroscopy) -Χαρτογράφηση Εγκεφάλου (fMRI και DTI-FT) για Προεγχειρητικό Σχεδιασμό και Καθοδηγούμενη Επέμβαση με Νευροπλοηγό

Κατσαρός Βασίλειος

Νευροακτινολόγος,Διευθυντής Γ.Α.Ο.Ν.Α ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ

11:30 – 12:30

Διαδραστική (Interactive) Παρουσίαση Περιστατικών

Κατσαρός Βασίλειος

Νευροακτινολόγος,Διευθυντής Γ.Α.Ο.Ν.Α ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ

Στράντζαλης  Γεώργιος

Νευροχειρουργός

Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΕΚΠΑ, Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσ. Ευαγγελισμός