Επιτροπές Υποειδικοτήτων της Νευροχειρουργικής

Το ΔΣ της ΕΝΧΕ ζητά από νεαρούς συναδέλφους νευροχειρουργούς όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στις επιτροπές  υποειδικοτήτων της Νευροχειρουργικής.

Οι επιτροπές αυτές αφορούν στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα (υποειδικότητες):

Xειρουργική Αγγειακών Παθήσεων ΚΝΣ,
Λειτουργική Νευροχειρουργική,
Παιδο-Νευροχειρουργική & Χειρουργική Διαταραχών ΕΝΥ,
Νευρο-ογκολογία,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης & Περιφερικών Νεύρων, καθώς και
Νευρο-τραυματιολογία.

Οι επιτροπές αυτές έχουν καθαρώς  συμβουλευτικό ρόλο για το αιρετό ΔΣ,  με σκοπό την διεξοδική ενημέρωσή του  σχετικώς με τις τελευταίες εξελίξεις κάθε επιστημονικού πεδίου της  Νευροχειρουργικής. Τα μέλη κάθε επιτροπής θα είναι δύο και είναι απαραίτητο να έχουν εξειδίκευση πέραν της ειδικότητάς τους στο  συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Η προσφορά τους είναι εθελοντική και ο ρόλος τους καθαρά συμβουλευτικός. Παρακαλείστε οι ενδιαφερόμενοι  όπως υποβάλλετε σχετικό αίτημα και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία της ΕΝΧΕ κα Χριστίνα Μπαραλού (email: xristinabaralou@gmail.com).

Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρετε σαφώς σε ποιό γνωστικό πεδίο ενδιαφέρεστε να προσφέρετε. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης όλων των σχετικών δικαιολογητικών είναι: 22/01/2020