Ανακοίνωση για τον προσομοιωτή νευροχειρουργικής NeuroVR