Σημαντική ανακοίνωση για το 7ο μάθημα

Το προγραμματισμένο μάθημα της ΕΝΧΕ για το Σάββατο 21/3/20,  από τους συναδέλφους του Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης με θέμα: Κατάγματα ΑΜΣΣ, ταξινόμηση και αντιμετώπιση, αναβάλλεται λόγω του  COVID-19.
Θα πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο.