Άμεση πρόσληψη ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ στην Kύπρο

Ομάδα νευροχειρουργών με σημαντική κλινική δραστηριότητα στην Nευροχειρουργική, αναζητεί να προσλάβει μόνιμο έμμισθο συνεργάτη νευροχειρουργό.

  • Η Κύπρος βρίσκεται μόλις μιάμιση ώρα πτήσης από την Ελλάδα
  • Το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό
  • Η υπάρχουσα ομάδα απαρτίζεται από πλήρως εκπαιδευμένους νευροχειρουργούς στην Αμερική, με διάθεση να συνεισφέρουν στην κλινική εξέλιξη του νέου συνεργάτη
  • Η ομάδα αποτελείται από Καθηγητές Πανεπιστημίου, που κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους ομίλους της Ελλάδος, δίνοντας την δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6945325000.