ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΧΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
     Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε οτι δυστυχώς λόγω των νέων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του Covid-19 ( ΦΕΚ 3611 Β 29-8-20  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ) , είμαστε αναγκασμένοι να αναβάλλουμε το  “34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας “, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020
     Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
 
 
 
Ο Πρόεδρος                                           Τα Μέλη του Δ.Σ.     Μακρυγιαννάκης Γ.
Κωνσταντίνος Βλάχος                                                            Φρατζόγλου Μ.
                                                                                               Στράντζαλης Γ.
                                                                                               Φουντάς Κ.
                                                                                               Βούλγαρης Σ.
                                                                                               Πρασσάς Α.
                                                                                               Φόρογλου Ν.