Ανακοίνωση για τα μαθήματα 2020-21

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΝΧΕ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική
ανταπόκριση που είχατε στην γενική συνέλευση το Σάββατο 7/11/2020.

Όπως πολύ σωστά ειπώθηκε , οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να
συνεχισθούν παρ’ όλες τις δύσκολες καταστάσεις των καιρών και την αβεβαιότητα
που βιώνουμε λόγω της πανδημίας.

Ως γνωστόν τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα αποτελούν έναν από τους κύριους
πυλώνες των δραστηριοτήτων όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να συνεχισθούν.
Η μορφή όμως των μαθημάτων καθώς και η συχνότητα δεν μπορεί να είναι η ίδια
λόγω της παρούσης κατάστασης.

Επομένως για την χρονική περίοδο 2020-2021 τα μαθήματα θα γίνονται
διαδικτυακά με τη μορφή διημερίδας Σάββατο και Κυριακή ώστε να μπορέσουν να
τα παρακολουθήσουν περισσότεροι συνάδελφοι.

Η θεματολογία επιλέχθηκε μέσα από προτάσεις που γνωστοποίησαν στο ΔΣ της
ΕΝΧΕ οι ομάδες υποειδικοτήτων Νευροογκολογίας και Παιδονευροχειρουργικής
καθώς και μετά από πρόταση των κ.κ Στράντζαλη και Παλαιολόγου για δημιουργία
διημερίδας Στερεοτακτικής Νευροχειρουργικής με προσκεκλημένους ομιλητές και
άλλων ειδικοτήτων.

Ακολούθως σας παρουσιάζουμε τις ημερομηνίες, ώρες και τους τίτλους των
διημερίδων οι οποίες θα είναι τρεις τον αριθμό καλύπτοντας όμως δυο ημέρες
όπως προαναφέραμε.

1. Διαδικτυακό σεμινάριο Ακτινοχειρουργικής
Ημερομηνία διεξαγωγής : 28 και 29 Νοεμβρίου 2020.
Υπεύθυνοι σεμιναρίου: κ.κ. Στράντζαλης Γ. και Παλαιολόγος Θ.

2. Διαδικτυακό σεμινάριο Νευρο-ογκολογίας
Ημερομηνία διεξαγωγής: 27 και 28 Φεβρουαρίου 2021
Υπεύθυνοι σεμιναρίου: κ.κ. Βούλγαρης Σ., Κουτσαρνάκης Χ. και Σταυρινού Π.

3. Διαδικτυακό σεμινάριο Παιδονευροχειρουργικής.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 15 και 16 Μαίου 2021
Υπεύθυνοι σεμιναρίου: κ.κ. Πρασσάς Α. , Μαρκογιαννάκης Γ. και Τστούρας Β.
Επίσης επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα  των διαδικτυακών σεμιναρίων για την
καλύτερη πληροφόρηση σας

Ελπίζουμε στην διαδικτυακή παρουσία σας και την ενεργή συμμετοχή σας για την
επιτυχή ολοκλήρωση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.
Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση σας

Ο Πρόεδρος της ΕΝΧΕ
Κ. Βλάχος

Η Επιστημονική Επιτροπή
Μ. Φρατζόγλου
Θ. Παλαιολόγος
Α. Τάσιου