ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ || Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης || Τετάρτη 07.04.2021

Τετάρτη 7/04/2021     13.00 – 15.00

Θέμα: Όγκοι εγκεφάλου

 

Συντονιστής:
Χρύσανθος Αμπέρτος

Ανοιχτή προσέγγιση:
Νικόλαος Αμπέρτος

Ρινόρροια ΕΝΥ και όγκοι εγκεφάλου: Διαρρινική προσέγγιση:
Τιμολέων Τερζής