Θέση Επικουρικού Επιμελητή σε Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης ενός Νευροχειρουργού σε θέση Επικουρικού Επιμελητή Β΄ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Πληροφορίες: Ιωάννης Μαυρίδης, 2551352225, imavridi@med.duth.gr

Πληροφορίες για την Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α. παρέχονται
στο σύνδεσμο:

https://pgna.gr/?page_id=8179