2ο Απογευματινό Διαδικτυακό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα ENXE

2ο Απογευματινό Διαδικτυακό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα ENXE 2021 – 2022

Ημερομηνία : 20 Δεκεμβρίου 2021

Αρχές της βασικής και της κλινικής έρευνας στην Νευροχειρουργική

 

Συντονιστής:   Γ. Αλεξίου

 

19:00-19:15       Γενικές αρχές – Διερεύνηση και διατύπωση του επιστημονικού ερωτήματος.

                          Σ. Κωμαΐτης

19:15-19:30       Σχεδιασμός μελέτης βασικής έρευνας

                          Α. Χατζησωτηρίου 

19:30-19:45       Σχεδιασμός μελέτης κλινικής έρευνας

                          Γ. Αλεξίου

19:45-20:00       Συζήτηση

    

    Ομιλητές

  • Γεώργιος Αλεξίου Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Σπυρίδων Κωμαΐτης Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α’ Νευροχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
  • Αθανάσιος Χατζησωτηρίου Νευροχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ