Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Οι φετινές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 4 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00 -13:30, στο ξενοδοχείο Elite Blue Conference Center, στην πόλη της Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια του 35ου Πανελληνίου Νευροχειρουργικού Συνεδρίου. Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι πολλαπλής επιλογής, συνολικά 75 (εβδομήντα πέντε) στον αριθμό, στην Ελληνική γλώσσα, και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της νευροχειρουργικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από την επιτροπή εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ειδικευόμενοι νευροχειρουργικής που πραγματοποιούν την ειδίκευση τους σε κάποιο από τα νοσοκομεία της Ελληνικής Επικράτειας που χορηγεί πλήρη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το έτος της ειδικότητας που διανύουν, ηλικίας κάτω των 38 ετών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι δωρεάν. 

Οι συμμετέχοντες που θα επιτύχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις, θα βραβευθούν με τα βραβεία «Γεώργιος Φόρογλου» και «Χρήστος Αντωνιάδης». Το κάθε βραβείο είναι αξίας 1.000 € και θα καλύψει τη συμμετοχή σε μία από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της European Association of Neurosurgical Societies (EANS). Η ανακοίνωση των ονομάτων των αριστευσάντων και η βράβευση τους θα γίνει κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του συνεδρίου στις 4 Ιούνιου από τον πρόεδρο της εταιρείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 3 Ιουνίου 2022 στο hnss1966@gmail.com.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της εταιρείας, (210 7255459, hnss1966@gmail.com)  ή με τον κύριο Π. Τσιτσόπουλο (ptsitsopoulos@auth.gr).