Θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική Αλεξανδρούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για Ειδικό Νευροχειρουργό στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική Δ.Π.Θ. του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με συμμετοχή στο κλινικό έργο του Τμήματος, δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και κάλυψης εξόδων μετακίνησης.

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μαυρίδης, 2551352225, imavridi@med.duth.gr

 

Πληροφορίες για την Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α. παρέχονται στο σύνδεσμο:
https://pgna.gr/?page_id=8179