“Νευροεπιστήμες. Διασύνδεση βασικής έρευνας και κλινική εφαρμογή”

Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

 “Νευροεπιστήμες. Διασύνδεση βασικής έρευνας και κλινική εφαρμογή”,

 

 Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2022.

Πληροφορίες: https://neuroscience.med.auth.gr/