Θέση Επιμελητή Νευροχειρουργικής στο Metropolitan Hospital

-Σταθερός μισθός + αμοιβές χειρουργείων

-Ευέλικτο ωράριο

-Συναδελφικό, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

-πλήρης γκάμα της νευροχειρουργικής

 

Απαιτούμενα προσόντα:

-Σχετικά πρόσφατος τίτλος ειδικότητας

-Ευέλικτο ωράριο σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου

-επικοινωνιακή ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση 

panstavrinou@gmail.com ή να επικοινωνήσουν με το 697732268

 

  • Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.