Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταρείας

Οι φετινές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023, ώρα 12:00 -14:00, στο Megaron Athens International Conference Center, κατά τη διάρκεια του 36ου Πανελληνίου Νευροχειρουργικού Συνεδρίου, στην παράλληλη αίθουσα MC2. Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι πολλαπλής επιλογής, συνολικά 100 (εκατό) στον αριθμό, στην Ελληνική γλώσσα, και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της νευροχειρουργικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας και θα είναι στα πρότυπα των γραπτών εξετάσεων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νευροχειρουργών (EANS).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ειδικευόμενοι νευροχειρουργικής που βρίσκονται στην περίοδο της ειδίκευσής τους σε κάποιο από τα νοσοκομεία της Ελληνικής Επικράτειας που χορηγεί πλήρη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το έτος της ειδικότητας που διανύουν, και ηλικίας κάτω των 38 ετών. Σημειώνεται, επίσης, ότι στις εξετάσεις μπορεί κάποιος να λάβει μέρος συνολικά έως τρεις φορές. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου συμμετοχή σε όσους έχει ήδη απονεμηθεί το βραβείο της καλύτερης επίδοσης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Οι συμμετέχοντες που θα επιτύχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις, θα βραβευθούν με τα βραβεία «Γεώργιος Φόρογλου» και «Χρήστος Αντωνιάδης». Το κάθε βραβείο είναι αξίας 1.000 € και θα καλύψει τη συμμετοχή σε μία από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της EANS. Η ανακοίνωση των ονομάτων των αριστευσάντων και η βράβευση τους θα γίνει κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του συνεδρίου το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 από τον πρόεδρο της εταιρείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 στο hnss1966@gmail.com.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της εταιρείας, (210 7255459, hnss1966@gmail.com)  ή με τον κύριο Π. Τσιτσόπουλο (ptsitsopoulos@auth.gr).

Π. Τσιτσόπουλος
Γ. Αλεξίου
Α. Τάσιου