ΠΜΣ – Νευροεπιστήμες. Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Νευροεπιστήμες. Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή” πατώντας εδώ.