Θέση Επικουρικού Επιμελητή στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2551352225, 6978327199 ή στο email: imavridi@med.duth.gr