Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Οι φετινές εξετάσεις γνώσεων της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας θα διεξαχθούν το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024, ώρα 09:30 -11:30, στους Συνεδριακούς Χώρους του Corfu Palace Hotel, κατά τη διάρκεια του 37ου Πανελλήνιου Νευροχειρουργικού Συνεδρίου, στην παράλληλη αίθουσα (-1). Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι πολλαπλής επιλογής, συνολικά 100 (εκατό) στον αριθμό, στην Ελληνική γλώσσα, και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της νευροχειρουργικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας και θα είναι στα πρότυπα των γραπτών εξετάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νευροχειρουργών (EANS).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ειδικευόμενοι νευροχειρουργικής που βρίσκονται στην περίοδο της ειδίκευσής τους σε κάποιο από τα νοσοκομεία της Ελληνικής Επικράτειας που χορηγεί πλήρη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το έτος της ειδικότητας που διανύουν, και ηλικίας κάτω των 38 ετών. Σημειώνεται, επίσης, ότι στις εξετάσεις μπορεί κάποιος να λάβει μέρος συνολικά έως τρεις φορές. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου συμμετοχή σε όσους έχει ήδη απονεμηθεί το βραβείο της καλύτερης επίδοσης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι δωρεάν.
Ο ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής που θα επιτύχει την καλύτερη επίδοση θα βραβευθεί με το βραβείο «Γεώργιος Φόρογλου». Το βραβείο είναι αξίας 1.000 € και θα καλύψει τη συμμετοχή σε μία από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της EANS. Το όνομα του επιτυχόντα θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του συνεδρίου το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 στο hnss1966@gmail.com.
Για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της εταιρείας, (210 7255459, hnss1966@gmail.com) ή με τον κύριο Π. Τσιτσόπουλο (ptsitsopoulos@auth.gr).

Π. Τσιτσόπουλος
Σ. Κορφιάς
Θ. Παπασιλέκας