Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ημερομηνία : 21.01.2023

Α. Τζήκας
Εμβρυολογία και φυσιολογία της υπόφυσης / μίσχου/ υποθαλάμου

Ζ. Ευσταθιάδου
Ενδοκρινολογική διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση αδενωμάτων υπόφυσης

Ε. Τσατσαλή
Ακτινολογική προσέγγιση βλαβών εφιππίου

Ε. Κόγιας
Χειρουργική ανατομία (3600) και προσπελάσεις

Θ. Παλαιολόγος
Χειρουργικά αποτελέσματα αδενωμάτων υπόφυσης

Κ. Φουντάς
Συζήτηση περιστατικών

Κ. Κώτσα
Περιεγχειρητική ενδοκρινολογική φροντίδα

Ν. Φόρογλου
Γιγαντιαία αδενώματα

Ν. Γεωργακούλιας
Κρανιοφαρυγγιώματα

Α. Γαλλή
Διαταραχές άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης και ανάπτυξη