Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ημερομηνία : 19.12.2022

Θ. Παλαιολόγος

Εισαγωγή

Ι. Γεωργιάδης

Ιατρική ευθύνη και σφάλμα σε παθήσεις εγκεφάλου

Π. Παπανικολάου

Ιατρική ευθύνη και σφάλμα σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης

Α. Μπιμπής

Νομικά προβλήματα και δυσκολίες από την άσκηση της Νευροχειρουργικής στην Ελληνική Περιφέρεια

Χ. Μυλωνόπουλος

Κριτική επισκόπηση της ευθύνης του νευροχειρουργού. Η νομική πλευρά

Συζήτηση