Βιογραφικό Φουντά Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Κωνσταντίνος Φουντάς του Νικολάου
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα, Ελλάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ                                                             Νοσοκομείο———2413502738

 Fax——————–2413501014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ιατρός – Νευροχειρουργός
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής   Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Γυμνάσιο: Πρώτο Γυμνάσιο, Αθήνα, Ελλάδα 1978-1981
Λύκειο:Πρώτο Λύκειο, Αθήνα, Ελλάδα. Κορυφαίος μαθητής της κατηγορίας. Βαθμολογημένος με διάκριση μεταξύ 180 μαθητών, και για τα έξι διαδοχικά έτη γυμνασίου 1981-1984
Ιατρική Σχολή: Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ (Εισαγωγή μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις), Ελλάδα

Πτυχίο : Λίαν Καλώς (Βαθμός 7,6).

1985-1991

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 • Κλινική άσκηση Νευροχειρουργικής. Northwestern University Medical Center, Chicago, Ill. U.S.A. Φεβρουάριος 1991-Απρίλιος 1991.   
 • Έμμισθος βοηθός στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΔΘΚΑ “ΥΓΕΙΑ” , Αθήνα, Ελλάδα.   

Ιούνιος 1991-Μάρτιος 1993.

 • Άμισθος κλινικός βοηθός. (Clinical Fellow) Boston City Hospital & Boston University Medical Center, Boston, MA, USA.  Μάρτιος 1993-Αύγουστος 1993.
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής: 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα. Μάρτιος 1994-Μάρτιος 1995.
 • Ειδικότητα Νευροχειρουργικής: Department of Neurosurgery, Medical Center of Central Georgia, Macon, GA, USA. Ιούλιος 1995-Ιούνιος 2001.( Έμμισθη θέση)
 • Εξειδίκευση στη Λειτουργική Νευροχειρουργική και Χειρουργική της Επιληψίας: Department of Neurosurgery, Medical College of Georgia, Augusta, GA, USA. Ιούλιος 2001-Ιούλιος 2003. ( Έμμισθη θέση)
 • Completed a subsequent teaching program by: UNICON “Teacher training course”, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, The Royal College of Physicians, The Royal College of Surgeons of London, Madrid February, 2005

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

«Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της προεγχειρητικής εκτιμήσεως των όγκων του εγκεφάλου με τη βοήθεια της μαγνητικής φασματοσκοπίας πρωτονίου και της ανοικτής χειρουργικής βιοψίας».

Η διατριβή  μου ολοκληρώθηκε κάτω από την καθοδήγηση του Καθηγητή της νευροχειρουργικής, κ.Θεόδωρο Μαραζιώτη,  στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. (Πάτρα, Ελλάδα)

Μέρη της διατριβής μου δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως τα: Stereotactic and Functional Neurosurgery, Anti Cancer Researsch and Neurosurgical Foc

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Επίκουρος Καθηγητής  Νευροχειρουργικής (Έμμισθη θέση), Mercer University School of Medicine, Macon, GA, USA. 2001-2005

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ

 • Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής (Έμμισθη θέση), Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής ΠΓΛΝ.
 • Κλινικός εκπαιδευτής (Άμισθη θέση) στο τμήμα Νευροχειρουργικής του: Medical College of Georgia, Augusta, GA, USA

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

 • «Ο ρόλος της ενδοφλέβιας χορήγησης θειικού μαγνησίου στην αναστροφή αγγειοσπάσμου, σε ασθενείς με αυτόματη υπαραχνοειδή αιμορραγία». MedCen Foundation Grant #23750.
 • «Ο ρόλος της οστεοπόρωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρoυργικές επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας». MedCen Foundation Grant #23600.
 • «Γενετική ανάλυση ασθενών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις».

      Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Χρηματοδότηση από εταιρεία Johnson & Johnson Hellas.

 • «Κλινική και Φαρμακολογική μελέτη της in situ διεγχειρητικής χορήγησης του σωματοστατινεργικού αναλόγου οκτρεοτίδη σε ασθενείς με αναπλαστικά αστροκυττώματα και πολύμορφα γλοιωβλαστώματα».  Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Κλινική και Φαρμακολογική μελέτη της in situ διεγχειρητικής χορήγησης του σωματοστατινεργικού αναλόγου οκτρεοτίδη σε ασθενείς με μηνιγγιώματα».  Η ερευνητική αυτή μελέτη έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» σε συνεργασία  με το εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Μέλος ερευνητικής ομάδας για τη διερεύνηση υποφλοιϊκών συνδέσεων του λόγου σε μαγνητικό πεδίο 3 Tesla». Η ερευνητική αυτή μελέτη έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» σε συνεργασία με την Α’ Νευροχειρουργική Κλινική του ΑΠΘ.
 • «Προ- και μετ-εγχειρητική εκτίμηση των ενδομυελικών νευρωνικών οδών σε ασθενείς με μυελοπάθεια με τη βοήθεια 3Τ MRI». Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το εργαστήριο Διαγνωστικής Ακτινολογίας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος με Tc-99m (SPECT) στην προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών με ενδοκρανιακούς όγκους». Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εργαστήρια Διαγνωστικής Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Προ- και μετ-εγχειρητική εκτίμηση των ενδοκρανιακών νευρωνικών οδών σε ασθενείς με φαρμακο-ανθεκτική επιληψία με τη βοήθεια 3Τ MRI». Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το εργαστήριο Διαγνωστικής Ακτινολογίας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Ανοσοιστοχημικός προσδιορισμός in situ και in vivo υποδοχέων κοννεξινών και παννεξινών σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία». Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εργαστήρια Φαρμακολογίας και Παθολογικής Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Ανοσοιστοχημικός προσδιορισμός in situ και in vivo OGLcNAc epitope σε ασθενείς με αστροκυττώματα εγκεφάλου». Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εργαστήρια Ανατομίας του Π.Θ. καιι Παθολογικής Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ.
 • «Μακροπρόθεσμη λειτουργική έκβαση ασθενών υποβαλλόμενων σε πρόσθια διασωματική σπονδυλοδεσία για εκφυλιστική σπονδύλωση». Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ορθοπαιδική Κλινική του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλο φαρμακευτικής θεραπείας με προπρανολόλη ασθενών με εγκεφαλικά σηραγγώδη αγγειώματα». Σε συνεργασία με τη Νευροχειρουργική Κλινική του Barrow Neurological Institute (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Κ.Ν. Φουντάς, R. Zabramski, R. Spetzler). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν τρείς ακόμη Γιατροί συνεργάτες (Α. Φιλιππίδης, Ε. Καψαλάκη, Μ. Μπακοπούλου) από τη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας. Διάρκεια προγράμματος 1/11/2010 έως σήμερα.
 • «Προ- και μετ-εγχειρητική εκτίμηση των ενδοκρανιακών νευρωνικών οδών σε ασθενείς με υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης με τη βοήθεια 3Τ MRI». Σε συνεργασία με τη Νευροχειρουργική Κλινική του Barrow Neurological Institute (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Κ.Ν. Φουντάς, H.L. Rekate). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν έξι ακόμη Γιατροί συνεργάτες (Α. Φιλιππίδης, Ε. Καψαλάκη, Μ. Μπακοπούλου, Χ Γάτος, Α. Μπαλατσούκα, Γ. Πρωτόγερου) από τη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας. Διάρκεια προγράμματος 1/7/2010 έως σήμερα.
 • «Φασματοσκοπική ανάλυση ιπποκάμπων σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία». Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ακτινολογίας του οικείου τμήματος και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Κύριοι ερευνητές: K.Φουντάς, Ε. Καψαλάκη, Σ. Γιαννακόδημος. Διάρκεια προγράμματος1/1/2008 έως και σήμερα.
 • «Magnesium in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (MASH-2)». Member of Steering Committee. The Netherlands Heart Foundation (grant number # 99.107).Recruitment started in January 2004.
 • «Aναγνώριση της οπτικής οδού σε ασθενείς που υποβάλλονται σε πρόσθια κροταφική λοβεκτομή και αμυγδαλο-ιπποκαμπεκτομή λόγω φαρμακοανθεκτικής επιληψίας». Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ακτινολογίας, την Οφθαλμολογική Κλινική και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του οικείου τμήματος. Κύριοι ερευνητές: K.Φουντάς, Ε. Καψαλάκη, Ε. Τσιρώνη, Ι. Τσούγκος. Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διάρκεια προγράμματος1/11/2011 έως και σήμερα.

 

https://www.traditionrolex.com/49

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

1)    Athens Medical Society 1991
2)    Hellenic Neurosurgical Society 1993
3)    American Medical Association           1997
4)    Society for the Advancement of Science 1997
5)    Bibb County Medical Society 1998
6)    Georgia Medical Association              1998
7)    General Medical Council 1998
8)    International College of Surgeons, American Chapter 1999
9)    Society of Neurosurgical Anesthesia and Critical Care 2001
10) American Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery  

   

2002
11) World Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery 2002
12) Congress of Neurological Surgeons                                                    2002
13) American Association of Neurological Surgeons                              2002
14) American Epilepsy Society 2003
15) Joint Section of AANS/CNS on Pain                                                 2003
16) Joint Section of AANS/CNS on Tumors                                            2003
17) European Association of Neurological Surgeons                               2003
18) Black Sea Neurosurgical Society                                                        2003
19) Southern Medical Association 2004
20) Movement Disorder Society 2004
21) European Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery 2006
22) Hellenic Spinal Society                                                                        2007

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

 1. The Limited Role of Resective Surgery in Nonlesional Neocortical Epilepsy. JR Smith, KN Fountas, DW King in Epilepsy Surgery: Principles and Controversies by Miller and Silbergeld. Taylor and Francis Books, London, New York, 2005. ISSN/ISBN 0-8247-4055-6.
 2. The role of magnesium sulfate in the treatment of vasospasm in patients with spontaneous sudarachnoid haemorrhage. N.Fountas, T.G.Mahinis, J.S.Robinson, C.Sevin, N.I.Fezoulidis, M.Castresana, E.Z.Kapsalaki in : Cerebral Vasospasm. New Strategies in Reasearch and Treatment by Kiris T and Zhang JH. SpringerWien, New York,2008. ISBN 978-3-211-75717-8
 3. C-reactive protein might predict outcome in aneurismal subarachnoid haemmorhage. N.Fountas, M.Kassam, T.G.Mahinis, V.GDimopoulos, J.S.Robinson, M.Ajjan, A.A.Grigorian, E.Z.Kapsalaki Kapsalaki in : Cerebral Vasospasm. New Strategies in Reasearch and Treatment by Kiris T and Zhang JH. SpringerWien, New York,2008. ISBN 978-3-211-75717-8
 4. Responsive Neurostimulation for Epilepsy-Neurosurgical Experience: Patient selection and implantation technique. N. Fountas, J.R. Smith in Neuroengineering by DiLorenzo DJ and Bronzino JD. Taylor and Francis Books, London, New York, 2008. ISSN/ISBN 978-0-8493-8174-4.
 5. Subdural and Stereotactic Depth Electrode Implantation in the Evaluation of Ablative Epilepsy Surgery Candidates. JR Smith, KN Fountas in: Neurosurgical Operative Atlas: Functional Neurosurgery by Starr PA, Barbaro NM, Larson PS. Thieme, New York, 2009. ISBN 978-1-58890-399-0.
 6. Closed Loop Stimulation in the Control of Focal Epilepsy.
  J. Smith, Fountas, M. Murro, Y. Park, P. Jenkins, D. Greene and R. Esteller in: Neuromodulation by Krames ES. Elsevier Science, New York, 2009. ISBN-13: 9780123742483.
 7. Anatomical Hemispherectomy. Di Rocco C, Fountas KN, Massimi L,.in: Pediatric Epilepsy Surgery: Preoperative Assessment and Surgical Treatment, by Cataltepe O and Jallo GI. Thieme, New York, 2010. ISBN 9781604062540
 8. Pineal Glad Surgery Associated Complications Fountas KN, Tasiou A, Kapsalaki E in: Pineal Gland: recent advances in development, imaging, disease and treatment by Çaksen H and Turgut M. Nova Science Publishers, New York, 2010. ISBN 978-1-60876-717-5
 9. Pineal Gland: Neurobiology, Physiology and Molecular Pathways, Dardiotis E, Hadjigeorgiou G, Fountas KN in: Pineal Gland: recent advances in development, imaging, disease and treatment by Çaksen H and Turgut M. Nova Science Publishers, New York, 2010. ISBN 978-1-60876-717-5
 10. Anterolateral Cordotomy and Mesencephalic Tractotomy for Intractable Pain. Fountas KN, Jenkins PD, Smith JR in: Schmidek and Sweet Operative Neurosurgical Techniques: Indications, Methods, and Results (sixth edition) by Quinones-Hinojosa A. Elsevier Science, New York, to be published.
 11. Κλινική εξέταση του νευρολογικού ασθενούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. K.N.Φουντάς, K. Πατεράκης, στο: Γ.Ι. Μπαλτόπουλος, Α.Χ. Γαβαλά, Ε.Β.Τσίγκου. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική: Monitoring.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2009. ISBN 978960399941-6.
 12. Μέτρηση της θερμοκρασίας του εγκεφάλου σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στη ΜΕΘ και εφαρμογές της. Κ. Πατεράκης, K.N.Φουντάς, A. Μπρότης στο : Γ.Ι. Μπαλτόπουλος, Α.Χ. Γαβαλά, Ε.Β.Τσίγκου. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική: Monitoring.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2009. ISBN 978960399941-6.
 13. Απεικόνιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων: ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας. E. Καψαλάκη, K.N.Φουντάς στο: Γ.Ι. Μπαλτόπουλος, Α.Χ. Γαβαλά, Ε.Β.Τσίγκου. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική: Monitoring.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2009. ISBN 978960399941-6.
 14. Απεικόνιση και λήψη αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση ενηλίκων με ήπια εγκεφαλική κάκωση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Γ. Πρωτόγερου, E. Καψαλάκη, K.N.Φουντάς στο: Γ.Ι. Μπαλτόπουλος. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική: Κατευθυντήριες Οδηγίες.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2010. ISBN 978960489109-2.
 15. Αξιολόγηση ασθενών με κακώσεις αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού. Α. Μπρότης, Κ. Ιακωβάκη, Κ. Φουντάς, Κ. Πατεράκης στο: Γ.Ι. Μπαλτόπουλος. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική:  Κατευθυντήριες Οδηγίες.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2010. ISBN 978960489109-2.
 16. Κακώσεις νωτιαίου μυελού χωρίς εμφανή ακτινολογική βλάβη(SCIWORA). Α. Μπρότης, Μ. Μπακοπούλου, Κ. Πατεράκης, Κ. Φουντάς στο: Γ.Ι. Μπαλτόπουλος. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική: Κατευθυντήριες Οδηγίες.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2010. ISBN 978960489109-2
 17. Θεραπευτική αντιμετώπιση των τραυμάτων κατώτερης αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Β. Δημόπουλος, Κ. Φουντάς στο: Γ.Ι. Μπαλτόπουλος. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική:  Κατευθυντήριες Οδηγίες.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2010. ISBN 978960489109-2
 18. Κακώσεις σπονδυλικής αρτηρίας σε ασθενείς με κλειστή κάκωση της ΑΜΣΣ. Μ. Μπακοπούλου, Α. Μπρότης, Κ. Πατεράκης, Κ. Φουντάς στο: Γ.Ι. Μπαλτόπουλος. Εντατική θεραπεία και επείγουσα ιατρική: Κατευθυντήριες Οδηγίες.  Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, Ελλάδα, 2010. ISBN 978960489109-2

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ PEERREVIEWED ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (PubMed listed)

 1. In vivo proton MR spectroscopy: the diagnostic possibilities of lipid resonances in brain tumors. Gotsis ED, Fountas K, Kapsalaki E, Toulas P, Peristeris G, Papadakis N. Anticancer Res. 1996 May-Jun;16(3B):1565-7.
 2. Cervical spinal cord–smaller than considered? Fountas KN, Kapsalaki EZ, Jackson J, Vogel RL, Robinson JS. Spine. 1998 Jul 15;23(14):1513-6.
 3. Results and complications from the use of a frameless stereotactic microscopic navigator system. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Smisson HF 3rd, Hartman LP, Johnston KW, Robinson JS Jr. Stereotact Funct Neurosurg. 1998;71(2):76-82.
 4. Postoperative lumbar microdiscectomy pain. Minimalization by irrigation and cooling. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Johnston KW, Smisson HF 3rd, Vogel RL, Robinson JS Jr.Spine. 1999 Sep 15;24(18):1958-60.
 5. Pump-regulated lumbar subarachnoid drainage. Houle PJ, Vender JR, Fountas K, McDonnell DE, Fick JR, Robinson JS. Neurosurgery. 2000 Apr;46(4):929-32.
 6. In vivo proton magnetic resonance spectroscopy of brain tumors. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Gotsis SD, Kapsalakis JZ, Smisson HF 3rd, Johnston KW, Robinson JS Jr, Papadakis N. Stereotact Funct Neurosurg. 2000;74(2):83-94.
 7. Determination of water concentration in brain tissue by Raman spectroscopy. Wolthuis R, van Aken M, Fountas K, Robinson JS Jr, Bruining HA, Puppels GJ. Anal Chem. 2001 Aug 15;73(16):3915-20.
 8. C1-C2 transarticular screw fixation for atlantoaxial instability: a 6-year experience. Fountas KN, Smisson HF 3rd, Robinson JS Jr. Neurosurgery. 2002 Mar;50(3):672-3. No abtract available.
 9. New non-invasive sonographic modality for intracranial pressure/volume monitoring. Fountas KN, Sitkauskas A, Troup EC, Feltes CH, Dimopoulos V, Deltuva V, Daubaris G, Ragauskas A, Jr Robinson S. Childs Nerv Syst. 2002 May;18(5):211-4. Epub 2002 Apr 23.
 10. Disassociation between intracranial and systemic temperatures as an early sign of brain death. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Feltes CH, Smisson HF 3rd, Johnston KW, Grigorian A, Robinson JS Jr. J Neurosurg Anesthesiol. 2003 Apr;15(2):87-9.
 11. Cervical meningocele in association with spinal abnormalities. Feltes CH, Fountas KN, Dimopoulos VG, Escurra AI, Boev A, Kapsalaki EZ, Robinson JS Jr, Troup EC. Childs Nerv Syst. 2004 May;20(5):357-61. Epub 2003 Nov 13. Review.
 12. Epilepsy in cortical dysplasia: factors affecting surgical outcome. Fountas KN, King DW, Meador KJ, Lee GP, Smith JR. Stereotact Funct Neurosurg. 2004;82(1):26-30.
 13. Epidural intracranial abscess as a complication of frontal sinusitis: case report and review of the literature. Fountas KN, Duwayri Y, Kapsalaki E, Dimopoulos VG, Johnston KW, Peppard SB, Robinson JS. South Med J. 2004 Mar;97(3):279-82; quiz Review.
 14. Primary spinal cord oligodendroglioma: case report and review of the literature. Fountas KN, Karampelas I, Nikolakakos LG, Troup EC, Robinson JS. Childs Nerv Syst. 2005 Feb;21(2):171-5. Epub 2004 May 12.
 15. Temporal lobotomy in the surgical management of epilepsy: technical report. Smith JR, VanderGriff A, Fountas K. Neurosurgery. 2004 Jun;54(6):1531-4; discussion 1534-6.
 16. Proton magnetic resonance spectroscopic imaging can predict length of survival in patients with supratentorial gliomas. Fountas KN, Karampelas I. Neurosurgery. 2004 Jul;55(1):257-8; author reply 258. No abtract available
 17. Sciatica: a historical perspective on early views of a distinct medical syndrome. Karampelas I, Boev AN 3rd, Fountas KN, Robinson JS Jr. Neurosurg Focus. 2004 Jan 15;16(1):E6.
 18. Noninvasive histologic grading of solid astrocytomas using proton magnetic resonance spectroscopy. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Vogel RL, Fezoulidis I, Robinson JS, Gotsis ED. Stereotact Funct Neurosurg. 2004;82(2-3):90-7. Epub 2004 Mar 25.
 19. Does intraoperative electromyographic monitoring in lumbar microdiscectomy correlate with postoperative pain? Dimopoulos VG, Feltes CH, Fountas KN, Kapsalakis IZ, Vogel RL, Fuhrmann B, Grigorian AA, Johnston KW, Smisson HF 3rd, Robinson JS. South Med J. 2004 Aug;97(8):724-8.
 20. Nonhabitual seizures in patients with implanted subdural electrodes. Fountas KN, King DW, Jenkins PD, Smith JR. Stereotact Funct Neurosurg. 2004;82(4):165-8. Epub 2004 Nov 2.
 21. Correlation of the amount of disc removed in a lumbar microdiscectomy with long-term outcome. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Feltes CH, Smisson HF 3rd, Johnston KW, Vogel RL, Robinson JS Jr. Spine. 2004 Nov 15;29(22):2521-4; discussion 2525-6.
 22. C1-C2 transarticular screw fixation for atlantoaxial instability. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Karampelas I, Dimopoulos VG, Feltes CH, Kassam MA, Boev AN, Johnston KW, Smisson HF, Troup EC, Robinson JS Jr. South Med J. 2004 Nov;97(11):1042-8.
 23. Emergency room neurosurgery: modern time errors. Karampelas I, Fountas KN. South Med J. 2004 Nov;97(11):1066-7. No abtract available
 24. MR-based stereotactic mesencephalic tractotomy. Fountas KN, Lane FJ, Jenkins PD, Smith JR. Stereotact Funct Neurosurg. 2004;82(5-6):230-4. Epub 2005 Jan 5.
 25. Hemispherotomy: description of surgical technique. Smith JR, Fountas KN, Lee MR. Childs Nerv Syst. 2005 Jun;21(6):466-72. Epub 2005 Jan 22.
 26. Is non-invasive monitoring of intracranial pressure waveform analysis possible? Preliminary results of a comparative study of non-invasive vs. invasive intracranial slow-wave waveform analysis monitoring in patients with traumatic brain injury. Fountas KN, Sitkauskas A, Feltes CH, Kapsalaki EZ, Dimopoulos VG, Kassam M, Grigorian AA, Robinson JS, Ragauskas A. Med Sci Monit. 2005 Feb;11(2):CR58-63.
 27. Results of long-term follow-up in patients undergoing anterior screw fixation for type II and rostral type III odontoid fractures. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Karampelas I, Feltes CH, Dimopoulos VG, Machinis TG, Nikolakakos LG, Boev AN 3rd, Choudhri H, Smisson HF, Robinson JS. Spine. 2005 Mar 15;30(6):661-9.
 28. Immediate and early postoperative pain relief after kyphoplasty without significant restoration of vertebral body height in acute osteoporotic vertebral fractures. Feltes C, Fountas KN, Machinis T, Nikolakakos LG, Dimopoulos V, Davydov R, Kassam M, Johnston KW, Robinson JS. Neurosurg Focus. 2005 Mar 15;18(3):e5.
 29. Adult paravertebral pleomorphic rhabdomyosarcoma infiltrating diffusely the whole spinal axis. Case report. Fountas KN, Donner RS, Nikolakakos LG, Feltes CH, Karampelas I, Robinson JS Jr. J Neurosurg Spine. 2005 Mar;2(3):344-8.
 30. Intraoperative monitoring. Fountas KN, Dimopoulos VG, Chung I. J Neurosurg Spine. 2005 Mar;2(3):399-400; author reply 400-1. No abtract available
 31. History of acoustic neurinoma surgery. Machinis TG, Fountas KN, Dimopoulos V, Robinson JS. Neurosurg Focus. 2005 Apr 15;18(4):e9. Review.
 32. Anterior cervical fusion using dense cancellous allografts and dynamic plating. Fountas KN. Neurosurgery. 2005 May;56(5):E1166; author reply E1166. No abtract available
 33. Cerebrospinal fluid fistula secondary to dural tear in anterior cervical discectomy and fusion: case report. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Johnston KW. Spine. 2005 May 15;30(10):E277-80.
 34. Volumetric assessment of glioma removal by intraoperative high-field magnetic resonance imaging. Fountas KN, Kapsalaki EZ. Neurosurgery. 2005 May;56(5):E1166; author reply E1166. No abtract available
 35. Effects of nerve root retraction in lumbar discectomy. Feltes C, Fountas K, Davydov R, Dimopoulos V, Robinson JS Jr. Neurosurg Focus. 2002 Aug 15;13(2):E6.
 36. Literature review regarding the methodology of assessing third nerve paresis associated with non-ruptured posterior communicating artery aneurysms. Dimopoulos VG, Fountas KN, Feltes CH, Robinson JS, Grigorian AA. Neurosurg Rev. 2005 Oct;28(4):256-60. Epub 2005 Jun 10.
 37. Effect of advanced age in subjective surgical outcome of patients undergoing spine surgery. Dimopoulos V, Fountas K, Kassam M, Feltes C, Vogel R, Robinson JS, Grigorian A. South Med J. 2005 May;98(5):579-80. No abtract available.
 38. Ephaptic transmission as an explanatory mechanism of radicular pain. Machinis T, Fountas KN. South Med J. 2005 Jun;98(6):673. No abtract available.
 39. Postoperative cauda equina syndrome in patients undergoing single-level lumbar microdiscectomy. Report of two cases. Dimopoulos V, Fountas KN, Machinis TG, Feltes C, Chung I, Johnston K, Robinson JS, Grigorian A. Neurosurg Focus. 2005 Aug 15;19(2):E11.
 40. Intraventricular administration of rt-PA in patients with intraventricular hemorrhage. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Parish DC, Smith B, Smisson HF, Johnston KW, Robinson JS. South Med J. 2005 Aug;98(8):767-73.
 41. Intracranial temperature: is it different throughout the brain? Fountas KN, Kapsalaki EZ, Feltes CH, Smisson HF 3rd, Johnston KW, Robinson JS Jr. Neurocrit Care. 2004;1(2):195-9.
 42. Spontaneous motor cortex encephalocele presenting with simple partial seizures and progressive hemiparesis. Case report and review of the literature. Fountas KN, Smith JR, Jenkins PD, Murro AM. Neurosurg Focus. 2005 Sep 15;19(3):E10. Review.
 43. Implantation of a closed-loop stimulation in the management of medically refractory focal epilepsy: a technical note. Fountas KN, Smith JR, Murro AM, Politsky J, Park YD, Jenkins PD. Stereotact Funct Neurosurg. 2005;83(4):153-8. Epub 2005 Oct 3.
 44. Surgical treatment of acute type II and rostral type III odontoid fractures managed by anterior screw fixation. Fountas KN, Machinis TG, Kapsalaki EZ, Dimopoulos VG, Feltes CH, Liipfert R, Johnston KW, Smisson HF, Robinson JS. South Med J. 2005 Sep;98(9):896-901.
 45. Review of the literature regarding the relationship of rebleeding and external ventricular drainage in patients with subarachnoid hemorrhage of aneurysmal origin. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Machinis T, Karampelas I, Smisson HF, Robinson JS. Neurosurg Rev. 2006 Jan;29(1):14-8; discussion 19-20. Epub 2005 Oct 25. Review.
 46. The clinical application of non-invasive intracranial blood volume pulse wave monitoring. Chambers IR, Daubaris G, Jarzemskas E, Fountas K, Kvascevicius R, Ragauskas A, Rocka S, Robinson JS, Sitkauskas A. Physiol Meas. 2005 Dec;26(6):1019-32. Epub 2005 Oct 31.
 47. Head injury management algorithm as described in Hippocrates’ “peri ton en cephali traumaton”. Dimopoulos VG, Machinis TG, Fountas KN, Robinson JS. Neurosurgery. 2005 Dec;57(6):1303-5; discussion 1303-5.
 48. Long-term surgical outcome in patients with intracranial hydatid cyst. Ciurea AV, Fountas KN, Coman TC, Machinis TG, Kapsalaki EZ, Fezoulidis NI, Robinson JS. Acta Neurochir (Wien). 2006 Apr;148(4):421-6. Epub 2005 Dec 30.
 49. Quantitative pupillometry: normative data in healthy pediatric volunteers. Boev AN, Fountas KN, Karampelas I, Boev C, Machinis TG, Feltes C, Okosun I, Dimopoulos V, Troup C. J Neurosurg. 2005 Dec;103(6 Suppl):496-500.
 50. Management of intracranial meningeal hemangiopericytomas: outcome and experience. Fountas KN, Kapsalaki E, Kassam M, Feltes CH, Dimopoulos VG, Robinson JS, Smith JR. Neurosurg Rev. 2006 Apr;29(2):145-53. Epub 2006 Jan 4.
 51. A rare case of complete C2-C3 dislocation with mild neurological symptoms. Machinis TG, Fountas KN, Kapsalaki EZ, Kapsalakis I, Grigorian AA. Eur Spine J. 2006 Oct;15 Suppl 5:585-9. Epub 2006 Jan 21.
 52. Familial intracranial ependymomas. Report of three cases in a family and review of the literature. Dimopoulos VG, Fountas KN, Robinson JS. Neurosurg Focus. 2006 Jan 15;20(1):E8.
 53. Spinal hydatid disease, a rare but existent pathological entity: case report and review of the literature. Sapkas GS, Machinis TG, Chloros GD, Fountas KN, Themistocleous GS, Vrettakos G. South Med J. 2006 Feb;99(2):178-83.
 54. Cervical epidural hematoma in children: a rare clinical entity. Case report and review of the literature. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Robinson JS. Neurosurg Focus. 2006 Feb 15;20(2):E6. Review.
 55. The art of alleviating pain in Greek mythology. Machinis TG, Fountas KN. Neurosurgery. 2006 Mar;58(3):E590; author reply E590. No abtract available.
 56. Intracranial stimulation study of lateralization of affect. Smith JR, Lee GP, Fountas K, King DW, Jenkins PD. Epilepsy Behav. 2006 May;8(3):534-41. Epub 2006 Mar 20.
 57. Pediatric golf-related head injuries. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Machinis TG, Boev A, Troup EC, Robinson JS Jr. Childs Nerv Syst. 2006 Oct;22(10):1282-7. Epub 2006 Apr 6.
 58. Pain outcome and vertebral body height restoration in patients undergoing kyphoplasty. Machinis TG, Fountas KN, Feltes CH, Johnston KW, Robinson JS. South Med J. 2006 May;99(5):457-60.
 59. Olivecrona on the development of neurosurgery in the middle of the twentieth century: reflections with the wisdom of today. Machinis TG, Fountas KN. Neurosurg Focus. 2006 May 15;20(5):E10.
 60. Extrusion of a screw into the gastrointestinal tract after anterior cervical spine plating. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Machinis T, Robinson JS. J Spinal Disord Tech. 2006 May;19(3):199-203.
 61. Interobservational variation in determining fusion rates in anterior cervical discectomy and fusion procedures. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Smith BE, Nikolakakos LG, Richardson CH, Smisson HF, Robinson JS, Parish DC. Eur Spine J. 2007 Jan;16(1):39-45. Epub 2006 Jun 24.
 62. Orbital hydatid cyst in childhood: a report of two cases. Ciurea AV, Giuseppe G, Machinis TG, Coman TC, Fountas KN. South Med J. 2006 Jun;99(6):620-4.
 63. Anatomical hemispherectomy. Fountas KN, Smith JR, Robinson JS, Tamburrini G, Pietrini D, Di Rocco C. Childs Nerv Syst. 2006 Aug;22(8):982-91. Epub 2006 Jun 30.
 64. Outcome of patients undergoing gamma knife stereotactic radiosurgery for medically refractory idiopathic trigeminal neuralgia: Medical College of Georgia’s experience. Fountas KN, Lee GP, Smith JR. Stereotact Funct Neurosurg. 2006;84(2-3):88-96. Epub 2006 Jul 3.
 65. Accurate placement of the distal end of a ventriculoatrial shunt with the aid of real-time transesophageal echocardiography. Technical note. Machinis TG, Fountas KN, Hudson J, Robinson JS, Troup EC. J Neurosurg. 2006 Jul;105(1):153-6.
 66. Clinical implications of quantitative infrared pupillometry in neurosurgical patients. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Machinis TG, Boev AN, Robinson JS, Troup EC. Neurocrit Care. 2006;5(1):55-60.
 67. Spontaneous posterior fossa hemorrhage associated with low-molecular weight heparin in an adolescent recently diagnosed with posterior reversible encephalopathy syndrome: case report and review of the literature. Machinis TG, Fountas KN, Dimopoulos VG, Troup EC. Childs Nerv Syst. 2006 Nov;22(11):1487-91. Epub 2006 Sep 8. Review.
 68. Supratentorial epidural hematoma of traumatic etiology in infants. Ciurea AV, Kapsalaki EZ, Coman TC, Roberts JL, Robinson JS 3rd, Tascu A, Brehar F, Fountas KN. Childs Nerv Syst. 2007 Mar;23(3):335-41. Epub 2006 Oct 24.
 69. Spontaneous resolution of acute cranial subdural hematomas. Kapsalaki EZ, Machinis TG, Robinson JS 3rd, Newman B, Grigorian AA, Fountas KN. Clin Neurol Neurosurg. 2007 Apr;109(3):287-91. Epub 2006 Dec 19.
 70. Bilateral stereotactic amygdalotomy for self-mutilation disorder. Case report and review of the literature. Fountas KN, Smith JR, Lee GP. Stereotact Funct Neurosurg. 2007;85(2-3):121-8. Epub 2007 Jan 12. Review.
 71. Salvage of a failed odontoid screw. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Machinis TG, Liipfert R, Smisson HF. J Clin Neurosci. 2007 May;14(5):484-8. Epub 2007 Mar 7.
 72. Historical evolution of stereotactic amygdalotomy for the management of severe aggression. Fountas KN, Smith JR. J Neurosurg. 2007 Apr;106(4):710-3.
 73. Spontaneous superior sagittal sinus thrombosis secondary to type II heparin-induced thrombocytopenia presenting as an acute subarachnoid hemorrhage. Fountas KN, Faircloth LR, Hope T, Grigorian AA. J Clin Neurosci. 2007 Sep;14(9):890-5. Epub 2007 Jun 19.
 74. A rare, delayed complication of a ventriculogallbladder shunt. Case report and review of the literature. Fountas KN, Kassam MA, Grigorian AA. Neurosurg Focus. 2007 Apr 15;22(4):E12. Review.
 75. Neuronal networks of the basal ganglia and the value of recording field potentials from them. Fountas KN, Smith JR. Acta Neurochir Suppl. 2007;97(Pt 2):155-61. Review.
 76. A novel closed-loop stimulation system in the control of focal, medically refractory epilepsy. Fountas KN, Smith JR. Acta Neurochir Suppl. 2007;97(Pt 2):357-62. Review.
 77. Subdural electrode-associated complications: a 20-year experience. Fountas KN, Smith JR. Stereotact Funct Neurosurg. 2007;85(6):264-72. Epub 2007 Aug 17.
 78. Anterior cervical discectomy and fusion associated complications. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Nikolakakos LG, Smisson HF, Johnston KW, Grigorian AA, Lee GP, Robinson JS Jr. Spine. 2007 Oct 1;32(21):2310-7. Review.
 79. Intracranial falx chondroma: literature review and a case report. Fountas KN, Stamatiou S, Barbanis S, Kourtopoulos H. Clin Neurol Neurosurg. 2008 Jan;110(1):8-13. Epub 2007 Oct 29. Review.
 80. Skull morphology and its neurosurgical implications in the Hippocratic era. Dimopoulos VG, Kapsalakis IZ, Fountas KN. Neurosurg Focus. 2007;23(1):E10.
 81. The role of intraoperative micro-Doppler ultrasound in verifying proper clip placement in intracranial aneurysm surgery. Kapsalaki EZ, Lee GP, Robinson JS 3rd, Grigorian AA, Fountas KN. J Clin Neurosci. 2008 Feb;15(2):153-7. Epub 2007 Nov 5.
 82. Gamma Knife stereotactic radiosurgical treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: long-term outcome and complications. Fountas KN, Smith JR, Lee GP, Jenkins PD, Cantrell RR, Sheils WC. Neurosurg Focus. 2007;23(6):E8.
 83. Re: Papavero L, Heese O, Klotz-Regener V, et al. The impact of esophagus retraction on early dysphagia after anterior cervical surgery. Spine 2007;32:1089-93.Fountas KN. Spine. 2007 Dec 15;32(26):3090. No abtract available.
 84. Cerebral oxygenation. Fountas KN. J Neurosurg. 2008 Jan;108(1):198. No abtract available.
 85. The pearls and pitfalls of skull trephination as described in the Hippocratic treatise “On Head Wounds”. Dimopoulos VG, Robinson JS 3rd, Fountas KN. J Hist Neurosci. 2008;17(2):131-40.
 86. The role of proton magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis and categorization of cerebral abscesses. Kapsalaki EZ, Gotsis ED, Fountas KN. Neurosurg Focus. 2008;24(6):E7. Review.
 87. Stereotactic amygdalotomy in the management of severe aggressive behavioral disorders. Mpakopoulou M, Gatos H, Brotis A, Paterakis KN, Fountas KN. Neurosurg Focus. 2008;25(1):E6. Review.
 88. Terson hemorrhage in patients suffering aneurysmal subarachnoid hemorrhage: predisposing factors and prognostic significance. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Lee GP, Machinis TG, Grigorian AA, Robinson JS, Vergados I, Theodosiadis PG. J Neurosurg. 2008 Sep;109(3):439-44.
 89. Quantitative estimation of the recurrent laryngeal nerve irritation by employing spontaneous intraoperative electromyographic monitoring during anterior cervical discectomy and fusion. Dimopoulos VG, Chung I, Lee GP, Johnston KW, Kapsalakis IZ, Smisson HF 3rd, Grigorian AA, Robinson JS Jr, Fountas KN. J Spinal Disord Tech. 2009 Feb;22(1):1-7.
 90. Nasal lymphatics as a novel invasion and dissemination route of bacterial meningitis. Filippidis A, Fountas KN. Med Hypotheses. 2009 Feb 23. [Epub ahead of print]
 91. Serum and cerebrospinal fluid C-reactive protein levels as predictors of vasospasm in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Clinical article. Fountas KN, Tasiou A, Kapsalaki EZ, Paterakis KN, Grigorian AA, Lee GP, Robinson JS Neurosurg Focus. 2009 May;26(5):E22.
  1. Historic evolution of open cingulectomy and stereotactic cingulotomy in the management of medically intractable psychiatric disorders, pain and drug addiction. Brotis AG, Kapsalaki EZ, Paterakis K, Smith JR, Fountas KN. Stereotact Funct Neurosurg. 2009;87(5):271-91. Epub 2009 Jul 3.
  2. Cerebral venous sinus thrombosis: review of the demographics, pathophysiology, current diagnosis, and treatment. Filippidis A, Kapsalaki E, Patramani G, Fountas KN. Neurosurg Focus. 2009 Nov;27(5):E3.
  3. Genetic basis of Parkinson disease. Xiromerisiou G, Dardiotis E, Tsimourtou V, Kountra PM, Paterakis KN, Kapsalaki EZ, Fountas KN, Hadjigeorgiou GM. Neurosurg Focus. 2010 Jan;28(1):E7.
  4. Genetic association studies in patients with traumatic brain injury. Dardiotis E, Fountas KN, Dardioti M, Xiromerisiou G, Kapsalaki E, Tasiou A, Hadjigeorgiou GM. Neurosurg Focus. 2010 Jan;28(1):E9. Review.
  5. Traumatic brain injury outcome. Filippidis AS, Fountas KN. J Neurosurg. 2010 Jan;112(1):214-5; author reply 215-6. No abstract available.
  6. Proton MR Spectroscopy of Brain Abscesses. Kapsalaki E, Fountas KN. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 Jun 25. [Epub ahead of print] No abstract available.
  7. Closed-Loop Stimulation in the Control of Focal Epilepsy of Insular Origin.Smith JR, Fountas KN, Murro AM, Park YD, Jenkins PD, Morrell M, Esteller R, Greene D. Stereotact Funct Neurosurg. 2010 Jun 24;88(5):281-287. [Epub ahead of print].
  8. Cerebellar stimulation in the management of medically intractable epilepsy: a systematic and critical review. Fountas KN, Kapsalaki E, Hadjigeorgiou G. Neurosurg Focus. 2010 Aug;29(2):E8.
  9. Instrumented posterior lumbar fusion outcomes for lumbar degenerative disorders in a southern European, semirural population. Brotis AG, Paterakis KN, Tsiamalou PM, Fountas KN, Hahjigeorgiou GM, Karavelis A. J Spinal Disord Tech. 2010 Oct;23(7):444-50.
  10. Role of the S100B serum biomarker in the treatment of children suffering from mild traumatic brain injury. Filippidis AS, Papadopoulos DC, Kapsalaki EZ, Fountas KN. Neurosurg Focus. 2010 Nov;29(5):E2.
  11. Angiotensin-converting enzyme tag single nucleotide polymorphisms in patients with intracerebral hemorrhage. Dardiotis E, Jagiella J, Xiromerisiou G, Dardioti M, Vogiatzi C, Urbanik A, Paterakis K, Komnos A, Fountas KN, Slowik A, Hadjigeorgiou GM.Pharmacogenet Genomics. 2011 Mar;21(3):136-41.
  12. Letter by Filippidis et al Regarding Article, “Evaluating Strategies for the Treatment of Cerebral Cavernous Malformations”. Filippidis AS, Fountas KN, Kalani MY, Zabramski JM, Spetzler RF. Stroke. 2011 May;42(5):e373. Epub 2011 Mar 10. No abstract available.
  13. Lack of Association of the UCHL-1 gene with Parkinson’s disease in a Greek cohort: A haplotype-tagging approach. Xiromerisiou G, Kyratzi E, Dardiotis E, Bozi M, Tsimourtou V, Stamboulis E, Ralli S, Vassilatis D, Gourbali V, Kountra PM, Fountas K, Papadimitriou A, Stefanis L, Hadjigeorgiou GM. Mov Disord. 2011 May 28. doi: 10.1002/mds.23694. [Epub ahead of print] No abstract available
  14. Implanted subdural electrodes: safety issues and complication avoidance. Fountas KN. Neurosurg Clin N Am. 2011 Oct;22(4):519-31.
  15. Biochemical markers analyzed using microdialysis and traumatic brain injury outcomes. Karathanou A, Paterakis K, Pakopoulou M, Tasiou A, Hadjigeorgiou G, Chovas A, Paraforos G, Fountas K, Komnos A. J Neurosurg Sci. 2011 Sep;55(3):173-7.