Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Εγγραφή νέων μελών ανανέωση συνδρομής

Όλες οι διαδικασίες για νέα μέλη ή ανανέωση υπάρχουσας συνδρομής.

Προσεχή συνέδρια

17-18 Μαΐου & 19-21 Μαΐου 2021

White Matter Dissection – Neurosurgical Anatomy

Πληροφορίες

26 - 28 Μαΐου 2021

Endoscopy in Neurosurgery

01-02 Ιουνίου 2021

Athens skull base hands on course

03-05 Ιουνίου 2021

34th Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society

Σεπτέμβριος 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ~ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ~

Πληροφορίες

1-3 Οκτωβρίου 2021

7th Endoscopic Skull Base Dissection Course

Πληροφορίες