Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση των Συνεδρίων Ε.ΝΧ.Ε 2022 & 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας έχει αποφασίσει την διενέργεια του 35ου Πανελληνίου Συνεδρίου 9-11/6/2022 και του 36ου Διεθνούς Συνεδρίου 1-3/6/2023 καθώς και την Διεξαγωγή 5 Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 2021-2022.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτή οικονομική πρόταση συνεργασίας και προϋπολογισμού για την διεξαγωγή των Συνεδρίων καθώς και της αναμετάδοσης των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων.

Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά (hnss1966@gmail.com, hnss@otenet.gr) στην γραμματεία της εταιρείας έως τις 30/6/2021. Τηλέφωνο: 210 7255459.