Μάθημα 1ο (2016-17)

Ημερομηνία : 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σύνδρομο Arnold-Chiari και συριγγομυελια

Ομιλητής: Γ. Σφακιανός
Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων “Αγία Σοφία”

Συντονιστής: Κ. Παναγόπουλος
Νευροχειρουγός ΔΕΘ Υγεία